Tom Cato (44) var lei av politikken og å diskutere trivielle ting

Nå samarbeider Tom Cato Karlsen med ordførere i Nordland, uavhengig av parti.