Vår avtale betyr at byen får nærmere 800 dekar på Rønvikjordene å dyrke mat på

Flertall for bevaring av Rønvikjordene.Foran Astrid Olsen (SV), Ingrid Lien (Sp)
Bak ordfører Ida Pinnerød (Ap), fylkesråd Knut Petter Torgersen (Ap) og Morten Melå (Ap)

Flertall for bevaring av Rønvikjordene.Foran Astrid Olsen (SV), Ingrid Lien (Sp) Bak ordfører Ida Pinnerød (Ap), fylkesråd Knut Petter Torgersen (Ap) og Morten Melå (Ap) Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger«Bodø – smart og grønn. Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive bo- og levekår, innenfor rammen av klima og miljøhensyn. Det grønne skiftet vil ha betydning for oss på alle områder. Hvordan vi bor, hva vi spiser, hvordan vi reiser og hvordan vi jobber. Vi må finne langsiktige og bærekraftige løsninger på mange områder.» Formuleringen er hentet fra Kommuneplanens Samfunnsdel 2018- 2030.

Bruk av Rønvikjordene har i mer enn 20 år vært med i debatten om byutvikling i Bodø. Flertallet i Bodø bystyre har ønsket å fjerne matjorda, bygge en ny bydel og lage en park langs Bodøelva. Det har vært vedtatt mot stemmene fra et mindretall bestående av SV, Sp, KrF, V, Rødt og i siste periode også MDG. Med utgangspunkt i dette vedtaket har SV arbeidet for å berge mest mulig av matjorda. Vi mener at flytting av flyplassen og samarbeidsavtalen mellom et tidligere flertall i bystyret åpnet for andre muligheter. Gjennom den avtalen vi i SV, Sp og Ap nå legger fram til politisk behandling for bystyre og fylkesting legger vi mulighetene åpne for å bygge den grønne miljøbyen med natur, matdyrking og mennesker i sentrum. Vi berger ikke alt, men av de opprinnelige 1000 dekar på Rønvikjordene skal nærmere 800 dekar nå brukes til å dyrke mat på. 

Vi har også lagt vekt på at de avtalene som nå inngås skal sikre langvarig og forutsigbar drift på Bodin Gård, og er derfor glad for at avtalen legger stor vekt på framtidig moderne gårdsdrift på Bodin Gård. Avtalen sørger for at driftsbygning tilpasset dagens og framtidas krav for gode arbeidsforhold og god dyrevelferd kommer på plass.

Langsiktighet i forpaktningsavtalen gir anledning til å planlegge gode beiteområder, vekstskifte, ugrashåndtering og god faglig drift. Matjord med god agronomi fanger og lagrer CO2. Det vil være opp til bonden på gården å lage driftsplan, men hele byens befolkning vil ha tribuneplass til å følge gårdsdrift på nært hold. Dagsturer med barnehager, utferd med eldre, lufting av hunder og søndagsturer med familien vil forhåpentligvis bidra til spørsmål og tanker om hvordan maten finner sin vei til butikkhyllene.

Å legge til rette for matproduksjon i et langsiktig perspektiv handler om kunnskap. For en generasjon siden ble kunnskap og kjennskap overført gjennom besøk hos besteforeldre eller tanter og onkler på landet. Med flere mennesker i byene må vi legge til rette for dyrking der folk bor. Endelig avgjørelse om bruk av Rønvikjordene gir mulighet for et aktivt matdyrkingsmiljø fra utmark og beitemarka ved Vågønes, via parsellhager og andelslandbruk, Bodin Gård og inn Hernesområdet i den nye byen.

Engasjementet rundt Rønvikjordene har vært stort, og viser store muligheter for økt verdiskaping innenfor grønn sektor. Det handler om arbeidstreningssenter og tilrettelagt undervisning. Grønn omsorg knyttet til dyr og utmark. Kafe og restaurant som lokal møteplass med stort innslag av lokal mat. Andelslandbruket og parsellhagene kan utvides og tilrettelegges for inkludering av alle i byen. Bystyrets vedtak, etter forslag fra SV, om å lage plan for skolehager og byhager kan nå iverksettes i hele byen.

Faglagene i landbruket har etterspurt et visningssted for Arktisk matproduksjon. Med landbruksfaglig involvering er det mulig å etablere en landbruksinkubator som med basis i naturressurser skaper nye produkter og ideer som kan komme hele fylket til gode.

Rønvikjordene var ca 1000 dekar. Den framlagte avtalen betyr at byen gjennom Bodin Gård og Vågønes Gård har nærmere 800 dekar å dyrke mat på. I tillegg skal arealer bestemt til offentlige oppgaver fortsatt driftes som landbruksarealer. 105 dekar i privat eie, som tidligere ble drevet av Bodin Gård, drives nå av andre av byens bønder. SV tar kampen for matjorda og lager såbed for en grønn miljøby.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags