Ved årets valg ble Arbeiderpartiets den store taperen. Kanskje litt merkelig fordi meningsmålingen hele våren, og så sent som i mai og juni, antydet at partiet ville ligge over 30 prosent oppslutning. Med støtte fra et voksende Senterparti og SV over sperregrensen, ville partiet kjempe om regjeringsmakten. Etter sommeren ble bildet et annet. Nå antydet målingene oppslutning på omkring 27 prosent, og at håpet om regjeringsmakt lå i gode valgt for Sp og SV, og at enten Venstre eller Krf falt under sperregrensen på 4 prosent. Valgresultatet ble 27,4 prosent for DNA; det nest dårligste etter krigen. Både Krf og Venstre klarte seg.

DNA gikk tilbake i samtlige fylker i landet; minst i Rogaland, 0,2 prosent og Vestfold med bare 1,6 prosent, og med hele 9.0 prosent i Nordland - mest i landet. Tilbakegangen var også høy i Finnmark, Troms, Nord-Trøndelag og Hedemark, i disse fylkene var tilbakegangen over 7 prosent.

Grunnen til misnøyen med partiet i Nordland finner vi i nok i at partiet hadde inngått kompromiss med regjeringen på flere områder som ble betraktets som sentraliserende og lite vennlig over for Nord-Norge. Forsvarsforliket er sentralt, men også politireformen; den betød nedleggelse av mang lokale lensmannskontor. Konsekvensutredning om oljeboring i havet ved Lofoten VI og VII, ble ikke godt mottatt i fiskeriregionen. Flere sykehus – bant annet i Narvik – kunne miste sentrale funksjoner. Flørten med Venstre og Krf om politisk samarbeid skuffet sikkert mange som ønsket samarbeid med SV og Sp.Nordland er det fylkety i Norge der Joans Gahr Støre og Arbdierpartiet gikk aller emst tilbake.

Men den spesielle tilbakegangen i Nordland bringer spørsmålet om hvilke kommuner som skapte tilbakegangen på banen, og hvem som overtok partiets stemmer. Faktisk gikk partiet tilbake i samtlige kommuner i fylket. Andøy ble neste selvsagt den kommunen der omveltningene ble størst. Overføringen av flybasen for overvåkningsfly til Evenes skapte rystelser politisk.

DNA gikk tilbake 27,3 prosent, mens veksten for Sp ble hele 63,4 prosent. Det forteller at alle partier som hadde gått inn for nedleggelsen av basen på Andenes tapte stemmer i Andøy. Sympatien bredte seg til mange kommuner. Den prosentmessige tilbakegangen for DNA var stor i Øksnes (19,9 prosent), Sortland (10,3) og Hadsel (10,9).

Blant annet gav partiets ønske om en konsekvensutredning ved oljeboring utenfor Lofoten nedgang i denne regionene, størst på Røst med 16.0 prosent. Men også i de andre Lofot-kommunene gikk partiet tilbake med omkring 10 prosent. Minst i Vestvågøy med bare 6.9 prosent. Men dette er små og middels store kommuner som ikke bidrar mest til den voldsomme nedgangen for DNA i fylket som helhet. Av de store kommene er det flere med betydelig velgerflukt, størst i Rana der hele 13,6 prosent forlot partiet: tilbake fra 46,4 prosent i 2013 til 32,8 i 2017. Men også Brønnøy med en nedgang på 10,2 prosent, Alstahaug med 10,8 prosent, Bodø med 7,0 prosent og Narvik med 4,9 prosent teller tungt med når totalresultatet for fylket skal forklares.

Tilbakegangen for DNA gjenspeiles i veksten for Sp. På samme måte som DNA gikk tilbake i alle kommuner i fylket gikk Sp fram i fram i alle, og faktisk mer enn DNAs tilbakegang. Det er altså så flere tapere. Vekst i Andøy er nevnt. Men veksten for Sp var stor også i de andre kommunene i Vesterålen.

Regjeringspartiene gikk tydelig tilbake også i Nordland; Høyre i 30 av fylkets 44 kommuner; Frp i 36. For begge partiene var tilbakegangen størst i Andøy, Høyre med 18,1 prosent, Frp med 13,0. Ellers var tilbakegangen for Høyre størst i ganske små kommuner med over 5 prosent tilbakegang i kommuner så ulike som Ballangen, Bø og Træna. Blant de kommuner der Høyre gjorde det best finner vi den klassiske DNA-kommunen Rana, der partiet gikk fram med 2,4 prosent. Både Venstre og Krf gjorde det dårlig i Nordland med henholdsvis 2,2 og 2,4 prosent oppslutning. Venstre fikk over 4 prosent i bare fire kommuner, viktigst i Vågan med 5,2 og Bodø med 4,1 prosent. Kr.F nådde 4 prosent i 8 kommuner, nesten alle små øykommuner, best i Træna med 9,8 og Værøy 7,3 prosent.

Bildet av partiene oppslutning er altså dramatisk endret fra Stortingsvalget i 2013 Det blir ytterst interessant å se om årets valgresultat bare er et kortvarig uttykk, eller om bildet stabiliserer seg, og kanskje kan være med på å danne utgangspunkt for kommunevalget om 2 år. Meningsmålingene i tiden fremover blir ytterst spennende lesning.