En ny rapport fra SINTEF sier at Nordlandsbanen er togstrekningen som vil ha størst gevinst av å gå over til hydrogen som drivstoff.

Det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

- Det er et spennende og viktig innspill i arbeidet med det grønne skiftet i Norge og nordområdene, sier Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland (Ap).

Test

Nordlandsbanen egner seg godt for å teste hydrogentogets egnethet i Norge, da den byr på relevante utfordringer.

- Både med hensyn på rekkevidde, klimatiske forhold og med krav til pålitelighet, sier stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) i pressemeldingen.

I tillegg vil strekningen kun trenge 1-3 hydrogenstasjoner på strekningen mellom Trondheim og Bodø.

Økonomi

Politikerne mener det også er av økonomisk interesse å legge om til hydrogen på Nordlandsbanen.

- Det er rett og slett ekstremt mye billigere å drifte hydrogen enn diesel. Kostnadene ved å drifte med hydrogen, er omlag en femtedel sammenliknet med dieseldrift, sier Tomas Norvoll.

Stortinget har i høst diskutert etableringen av en pilotstrekning for hydrogentog i Norge.

- Rapporten fra SINTEF viser med all tydelighet at Nordlandsbanen vil være helt perfekt for denne typen pilotprosjekt, sier samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp).

- Klare for å kjempe

Stortingsrepresentant Siv Mossleth sto i slutten av november bak et forslag om å vurdere hydrogentog i mindre skala, for å teste om det er noe som kan benyttes langs norske jernbanestrekninger.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

-  Det er så bra at et samla Storting ville være med på hydrogentoget da jeg viftet med det grønne flagget, i form av et nytt forslag til vedtak i saken 29. november. Etter vedtaket og rapporten er vi virkelig klare til å kjempe for et pilotprosjekt i nord, sier Mossleth i en kommentar til Avisa Nordland.

LES MER: Ett skritt nærmere hydrogendrevne tog