- Nå forenkler vi regelverket for små elektriske kjøretøy, som el-sparkesykler og ståhjulinger, melder samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen via Regjeringens egne nettsider.

Årsaken er at bruksområdet til disse kjøretøyene, er lik som bruksområdene til sykler.

Som en sykkel

- Derfor likestiller vi nå slike kjøretøy. De skal nå kunne brukes på samme områder og under samme vilkår. Det gjør det enklere både for brukere og myndigheter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen fastsatte det nye reglementet 10. april.

Ministeren forteller videre at målet er å forenkle regelverket, og fjerne unødvendige forbud. I 2014 ble forbudet mot selvbalanserende kjøretøy fjernet.

- Nå tar vi nye skritt og endrer regelverket slik at også andre små elektriske kjøretøy tillates, og det blir de samme reglene for alle slike kjøretøy som for sykkel. Det blir ingen aldersgrense, og man kan bruke de samme områdene som syklende og gående, sier Solvik-Olsen.

Vilkår

At el-kjøretøyene blir klassifisert som sykkel, innebærer at det ikke er godkjenningsplikt, og heller ingen registreringsavgift. Du behøver heller ikke tegne forsikring på kjøretøyet. Ifølge Regjeringen er det brukeren som har ansvaret for at kjøretøyet oppfyller vilkårene for at det skal kunne anses som en sykkel. Man må også følge samme regler for aktsomhet, som om man satt på en sykkel.

Andre vilkår:

  • Begrenset til 70 kilos vekt på kjøretøyet.
  • Maks 85 centimeters bredde.
  • Maks 120 centimeters lengde
  • Maks hastighet er 20 km/t
  • Skal i all hovedsak være utstyrt med frontlys, baklys og reflekser.
  • Det stilles også krav til bremsekraft.
  • Skal ha signalhorn, eller signalklokke.
  • Ingen krav til hjelm eller obligatorisk opplæring.

– Selv om det ikke er krav om bruk av hjelm, vil jeg oppfordre alle som ferdes på både sykkel og små elektriske kjøretøy til å bruke hjelm, kjøre forsiktig og ta hensyn til andre trafikanter, spesielt overfor gående, sier Solvik-Olsen.