Norvoll kritisk til regjeringen

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) Foto:

DEL

Tomas Norvoll (Ap), fylkesrådslederen i Nordland, reagerer på utkastet til statsbudsjettet. Han mener det svikter landsdelen og Nordland.

- Et enkelt eksempel er at regjeringen allerede har kommet langt i å frata kraftkommunene inntektene de trenger for å drifte og videreutvikle lokalsamfunnene i Nordland. Dette er inntekter som helt soleklart bør ligge lokalt, sier Norvoll. Det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

En hardt presset fylkesøkonomi krever kutt på over en halv milliard kroner på grunn av kutt i hva regjeringen mener at Nordland fylkeskommune skal bruke på å drifte og utvikle nordlandssamfunnet.

- I statsbudsjettet ser vi en nullvekst til fylkene. Ingen ytterligere penger til veg, skole eller næringsutvikling. Vi registrerer at vi er mer ambisiøse i klimasatsingen vår enn regjeringen er. Men det blir vanskelig å gjennomføre de store miljø-tiltakene i det grønne skiftet, som vi ser for oss på buss, ferje og hurtigbåt, avslutter han.

Artikkeltags