Folkeavstmmingen har foregått både på nett og gjennom valglokaler i hele fylket i dag.

Nå er alle papirstemmene som kom inn i dag talt opp, og de sier tydelig nei til sammenslåing.

Totalt har 5.199 personer stemt med papirstemme via valglokale i dag og av dem har 4.784 finnmarkinger stemt nei til sammenslåing.

Bare 383 av de som var innom valglokaler og stemte på papir i dag, har stemt for en sammenslåing.

iFinnmark har fyldig dekning av valget og her kan du få med deg alle detaljer om stemmegivingen i de forskjellige kommunene i Finnmark.

Det endelige resultatet, som inkluderer de digitale stemmene, vil tidligst komme onsdag, har Finnmark fylkeskommune opplyst om tidligere.

Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (H) erkjenner at av de stemmene som har kommet, så er det et overveldende nei-flertall.

– Ja, det er knallhardt. 20 har stemt ja og 480 har stemt nei, det er veldig markant, sier Bønå til iFinnmark.

Han tror det har vært lettere å få nei-stemmerne til urnene enn ja-folket.

– De som kanskje tenker at «ja, det er greit med sammenslåing», har kanskje ikke møtt opp i like stor grad.

– Hva tenker du det endelige resultatet skal brukes til?

– Det er ingen grunn til å tro at statsministeren eller kommunalministeren vil endre på sammenslåingen, det har de vært helt klar på. Det jeg håper på, er at det endelige resultatet kan brukes til fellesnemnda. Det fordrer jo at fylkestinget i Finnmark klarer å peke ut medlemmer til nemnda, sier Bønå og forklarer.

– Først sørger de for å sette folk i fellesnemnda, deretter bringer de resultatet av folkeavstemninga inn til nemdna. Når de i Troms ser resultatet, så har de ingen grunn til å overse det og vil kanskje være litt ekstra raus og imøtekommende for å roe de som er mest skeptisk og bekymret.