Erna: - Det har blitt litt temperatur noen ganger

Finansminister og leder for Fremskrittspartiet Siv Jensen, statsminister og leder i Høyre Erna Solberg og leder i Venstre Trine Skei Grande holder pressekonferanse

Finansminister og leder for Fremskrittspartiet Siv Jensen, statsminister og leder i Høyre Erna Solberg og leder i Venstre Trine Skei Grande holder pressekonferanse Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Trepartiregjeringen freder LoVeSe i samarbeidserklæringen

DEL

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte det hun kalte «Jeløya-plattformen» på en pressekonferanse fra Moss søndag klokken 16.

Sammen med partilederne Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V), kunne hun annonsere at de tre partiene har kommet til enighet om et regjeringssamarbeid mellom de tre borgerlige partiene.

Les også: Klart for ny, historisk regjering

– En blågrønn regjering, beskriver statsministeren.

Verner LoVeSe

For eksempel skriver de om dette om oljeboring:

 • Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum.

- Dette er en seier for fiskerne, kommende generasjoner, miljø, klima og regionene som nå kan fortsette å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, sier leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Odd Arne Sandberg i en pressemelding.

Roser Venstre

Folkeaksjonen gar inn i sitt niende år med å innkassere nok en stor seier. For tredje gang i aksjonens historie freder regjeringen havområdene utenfor Lofoten Vesterålen og Senjas mot petroleumsvirksomhet.

Sandberg beskriver det slik:

- Avtalen er et bevis på man med folket i ryggen stiller sterkt i forhandlinger. Folkeaksjonen vil rose Venstre for en formidabel innsatts denne runden. Denne avtalen er med på å sikre gode driftsvilkår for fiskerne i regionen, og man kan fortsatt reklamere med rent hav og ren natur i all næringsvirksomhet i regionen. Den utviklingen man for tiden ser med positiv befolkningsutvikling og bedrifter som går stadig bedre styrkes gjennom denne avtalen.

Temperatur

Erna Solberg erkjenner at forhandlingene har fått litt temperatur noen ganger.

– Men for det meste har det vært god stemning. Og dette er politikk på sitt beste, sier hun.

Den røde tråden i samarbeidserklæringen er «muligheter til alle».

– Det vil si at evner og innsats skal telle mer enn bakgrunn og opprinnelse, utdyper Høyre-lederen.

Seks utfordringer

Og presenterer de seks hovedutfordringene i Jeløya-plattformen slik:

 1. Omstille økonomien og skape vekst og flere arbeidsplasser
 2. Oppfylle klimaforpliktelsene
 3. Et inkluderende arbeidsliv
 4. Gode velferdsordninger
 5. Redusere fattigdom
 6. Et integreringsløft, også i arbeidslivet

Nord-Norge

Regjeringserklæringa ble søndag lagt ut på Venstres nettsider.

Vesterålen Online har hentet ut det regjeringsplattformen sier om Nord-Norge:

Dette skriver de om Andøya:

 • Basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes.

Det betyr i praksis at de ønsker en ny gjennomgang av kostnadene og de økonomiske beregningene som lå til grunn for avgjørelsen.

Dette skriver de om oljeboring:

 • Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum.

Om oljevernsenteret:

 • Videreutvikle miljø- og oljevernsenteret i Lofoten/Vesterålen som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.

Nordområdene generelt:

Regjeringen vil føre en offensiv nordområdepolitikk, der de lange linjene i nordområdepolitikken videreføres. Regjeringens visjon er at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. Dette krever et samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk. Internasjonalt samarbeid er viktig for å utløse det fulle potensialet for vekst, og er en forutsetning for å hevde Norges interesser i nordområdene. Regjeringen vil følge opp nordområdestrategien, med vekt på internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap.

Regjeringen vil:

 • Opprettholde Arktis som en fredelig, forutsigbar og stabil region basert på internasjonalt samarbeid og respekt for folkerettslige prinsipper.
 • Samarbeide internasjonalt om grenseoverskridende utfordringer som klimaendringer, miljø og ressursforvaltning, helse og sikkerhet.
 • Legge til rette for å øke verdiskaping og innovasjonsevne i nordnorsk næringsliv basert på landsdelens ressurser, herunder styrke leverandørutviklingsprogrammet.
 • Styrke samarbeidet mellom akademia og næringslivet på områder der landsdelen har fortrinn.
 • Sørge for et godt utdanningstilbud.
 • Arbeide for at Nord-Norge har en effektiv og sammenhengende infrastruktur som bidrar til bærekraftig utvikling og omstillingsdyktighet for landsdelens næringsliv.
 • Styrke sikkerhet og beredskap knyttet til økt aktivitet i nord.
 • Redusere klimautslipp og forurensning i samsvar med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.
 • Videreføre og videreutvikle Regionalt Nordområdeforum.
 • Legge frem en ny stortingsmelding om regjeringens nordområdepolitikk

Redusere eiendomsskatten

I regjeringsplattformen som er forhandlet fram av Venstre, Frp og Høyre, har også eiendomsskatten fått plass.

- Folks hjem og fritidsbolig skal ikke være skatteobjekter. Dette er en usosial form for skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Regjeringen vil derfor redusere eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget, heter det i Jeløya-plattformen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken