Det samiske navnet på Nordland fylkeskommune må ut på høring

I desember i fjord vedtok fylkestinget i Nordland at det lulesamiske navnet på Nordland fylkeskommune skal være Nordlánda Fylkkasuohkan.