Ville ikke stemme over vern av Parkveien 51

- Dette huset må vernes, og det må vernes nå.