De fire samarbeidspartiene H, Frp, KrF og V er enige om at 19 fylker skal erstattes med 11 nye regioner. Kommunalkomiteen på Stortinget har gått inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354.

11 av sammenslåingene vil skje med bruk av tvang, deriblant Tysfjord - som nå er vedtatt splittet med en del til Narvik og en del til Hamarøy.

Voteringen pågikk på Stortinget torsdag kveld.

Forslaget om å dele Tysfjord i to deler og legge hver del til andre kommuner ble vedtatt med 86 mot 83 stemmer.

Også en annen nordlandskommune var involvert i tvangssammenslåing. Bindal kommune ble vedtatt sammenslått med Vikna, Nærøy og Leka med 86 mot 83 stemmer, og den nye kommunen blir en del av det nye Trøndelag fylke.

LES REAKSJONENE FRA TYSFJORD: Tysfjord blir delt: – Ren galskap fra ende til annen