Enorm økning i mobbesaker etter lovendring

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Etter at loven gjorde det lettere å varsle om krenking, mobbing og diskriminering av elever, har antall saker meldt inn til fylkesmennene nesten nidoblet.

DEL

En fersk rapport viser at det har vært en eksplosiv utvikling i såkalte 9A-saker – oppkalt etter kapittel 9A i opplæringsloven – loven som ble endret for å styrke elevers rett til et trygt skolemiljø.

Rapporten ble gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og handler om konsekvensen av denne lovendringen.

Nidoblet

Tallene viser at i 2015 og 2016 ble det meldt inn henholdsvis 164 og 161 9A-saker nasjonalt til fylkesmennene. I tolvmånedersperioden fra lovendringen trådte i kraft 1. august 2017 fram til august 2018, kom det inn hele 1.416 – ni ganger flere.

Lovendringen innebærer blant annet at elevens egen oppfatning skal legges til grunn i saker om krenkelser og mobbing. Det er også blitt anledning for elev og foresatt til å klage alle saker direkte til Fylkesmannen, noe svært mange gjør, ifølge rapporten.

Lav terskel

Hos Fylkesmannen i Trøndelag pleide de å ha mellom 10 og 15 slike saker i året før lovendringen. Mens det i 2018 ble meldt inn 140 saker.

– Vi har saker om krenkelser, mobbing, digital mobbing, blikk, utestenging og utrygghet. Terskelen for å rapportere til oss er med hensikt satt lavt av Stortinget, sier Knut Olav Dypvik, seksjonsleder for barnehage og opplæring.

Artikkeltags