Ap slakter regjeringens lovforslag om bolighandel: – Det er skremmende dårlig

Foto:

DEL

Høyreregjeringen har lagt fram forslag om endringer i avhendingsloven, loven som regulerer kjøp og salg av brukte boliger. Lovforslaget har møtt kraftig motstand og under høringen i Stortinget fikk forslaget slakt fra flere hold.

– Dette lovforslaget er rett og slett skremmende dårlig. Forslagene ble karakterisert som «skrivebordsforslag» og det kom tunge faglige innvendinger under høringen. Altfor dårlig utredning, muligheter for mange utilsiktede virkninger som ikke er redegjort godt for og store muligheter for at lovendringene vil føre til mer konflikt ved kjøp og salg av boliger er bare noen av innspillene, forteller Staalesen i en pressemelding.

Videre forteller hun:

– Det er rett og slett ikke forsvarlig for Stortinget å behandle et lovforslag på et så dårlig grunnlag, så derfor ser jeg ingen annen mulighet enn å foreslå at saken sendes tilbake til regjeringen med noen klare bestillinger om viktige forbedringer.

Staalesen forteller at boligkjøp ofte er den største enkelttransaksjonen en vil gjøre i løpet av livet.

– Da må vi som lovgivere være helt sikre på at endringene som gjøres, ikke gir mer usikkerhet og konflikt rundt kjøp og salg av bolig, avslutter hun.

Her er Arbeiderpartiets forslag til regjeringen:

– Se på konsekvensene av 10.000-kroners grensen ved mangler.

– Gjøre en bedre vurdering av nulltoleransegrensen på arealavvik.

– Sette ned et lovutvalg som ser på endringer i avhendingsloven i sammenheng med eierseksjonsloven og borettslagsloven.

– Gi en skikkelig vurdering av om eventuelle forsikringsordninger kan bidra til mindre konflikt ved boligtransaksjoner.

Artikkeltags