Dette gjelder cirka 14 prosent av den norske befolkningen over 16 år; 600.000 mennesker. Mange av dem er eldre, og jo eldre du blir jo vanskeligere har det vist seg å være å ta i bruk automatiserte redskaper.

Dette skjer samtidig som samfunnet bli mer og mer automatisert, i alt fra banktjenester til kommunale kontorer.

AN har den siste uken fortalt om 84 år gamle John Kjell Holand fra Hamarøy. Han er avhengig av hyppige besøk på legekontoret, og det er i ferd med å bli en stor, økonomisk belastning.

Årsaken er at Holand ikke er i stand til å bruke betalingsterminalen der. Holand har ifølge datter Line heller ikke fått den hjelp til å bruke terminalen som han er lovet av kommunen.

Det har medført purringer, gebyrer og inkassovarsler som har ført til at regninger har blitt mangedoblet.

Legekontoret i Hamarøy, som de fleste andre steder i Norge, har sluttet å ta betalt over disk, alt må skje via betalingsterminaler og disse drives av private selskaper som er raske med å ilegge gebyrer.

Holand er ikke alene om å bli påført store ekstrautgifter fordi han ikke evner å betale via betalingsautomaten.

I vår intervjuet AN Eirik Stensland som er verge for flere eldre. Han har vært nødt til å håndtere store inkassosalærer, enkelte ganger beløp på mange tusen kroner som er påløpt i tiden før han ble oppnevnt som verge.

- Jeg kjenner til verger som sitter med inkassokrav på over 10.000 kroner på vegne av sine klienter, sier han. Det kan skyldes at klienten lider av kognitiv svikt, sykdom, demens og så videre.

Stensland reagerer sterkt på at Hamarøy kommune ilegger slike personer et gebyr på 71 kroner om de ikke evner å bruke betalingsautomat.

Kommunen på sin side skylder på selskapet som driver automatene og påpeker at ordningen er lik over hele landet.

Akkurat det stemmer; en fersk rapport fra Forbrukerrådet viser hvordan forbrukere over hele Norge betaler skyhøye fakturagebyrer i primærhelsetjeneste.

Problemet er fravær av et velfungerende regelverk for denne type tjenester og et skarpt tilsyn som sanksjonerer overtredelser, sier fagdirektør Jorge B. Jensen til AN.

Det åpner for at betalings- og inkassoselskaper kan flå pasienter for penger.

Forbrukerrådet har foreslått endringer i regelverket som skal stoppe praksisen, blant annet et forbud mot gebyrer på digitale fakturaer, og en makspris på 35 kroner for postlagte fakturaer.

Det er på høy tid våre politikere følger opp dette, og vedtar lover som hindrer denne rå utnyttelsen av eldre pasienter som John Kjell Holand.