(Nettavisen) Visste du at fylker har ansvaret for 46 prosent av veinettet i Norge?

44.623 kilometer totalt, som i stor grad har forfalt.

Ved årets lokalvalg skal det velges både hvem som sitter i kommunene, men også fylkene.

Veldig misfornøyd med egen innsats

Og dagens politikerne er lite stolt av sin egen innsats når det kommer til hvordan veiene er behandlet.

I en ny undersøkelse Norgesbarometeret har gjennomført for Yrkestrafikkforbundet (YTF) kommer det frem at bare 7 prosent av norske politikere er fornøyd med fylkets prioritering av vedlikehold av veinettet.

Verst står det til i Nord-Norge der kun én prosent sier seg fornøyd, mens nesten 70 prosent er misfornøyd.

- Undersøkelsen viser at politikerne er enig i at veiene de eier er for dårlige og at de ikke gjør en god nok jobb med utbedring, vedlikehold og rassikring. Vi krever at fylkespolitikerne begynner å ta ansvar for de veiene de faktisk eier. Nå er det snart valg, og velgerne må kreve at politikerne sørger for trygge og gode veier, sier YTF-leder Jim Klungnes til Nettavisen.

- Det skjer ulykker og nesten-ulykker hver eneste dag på smale og dårlig vedlikeholdte fylkesveier. Yrkessjåførene kjører med hjertet i halsen hver eneste dag i frykt for hva som kommer mot dem rundt neste sving, sier han.

Siste sjanse før de bør fratas oppgaven

Han mener politikerne nå har én siste sjanse til å vise at de faktisk er i stand til å gjøre den jobben de faktisk har fått.

- Vi har en nullvisjon for trafikkdrepte i Norge. Men den kommer vi aldri til å nå hvis vi ikke får løftet veistandarden. Hvis ikke fylkespolitikerne er voksne nok for oppgaven, må ansvaret flyttes tilbake til staten igjen, sier han.

I 2010 overførte staten ansvaret for en større mengde riksveier, med til dels svært dårlig standard, til fylkene.

Etterslep på 100 milliarder kroner

Lokalpolitikerne gjør lite for å legge skjul på at tilstanden på veinettet er uakseptabel.

En kartlegging fra Statens vegvesen i samarbeid med fylkene, som skal legges frem i oktober, viser ifølge KS at etterslepet på fylkesveinettet var på et sted mellom 86 og 93 milliarder kroner.

Siv Henriette Jacobsen, leder av fylkesordførerkollegiet i KS, mener at dette tallet egentlig er enda høyere:

- Møre og Romsdal og Rogaland fylkeskommuner har bidratt med egne beregninger, som er basert på vurdering av den faktiske tilstanden på veiene. I deres egne rapporter beregnes etterslepet til langt høyere enn det Statens vegvesen kommer frem til, sa Jacobsen i en pressemelding i forrige uke.

Resultatet er ifølge fylkesordføreren at risikoen for å bli drept eller hardt skadet er nesten 90 prosent høyere enn på riksvei.

- Vi er skremt over den negative utviklingen, og alle ulykkene i sommer. Fylkeskommunene jobber målrettet med trafikksikkerhet, men vedlikehold er også avgjørende for trafikksikre kjøreforhold, sier Jacobsen.

– Oppleves utrygge


– Det er et betydelig etterslep på vedlikehold på fylkesveiene og mange opplever en del fylkesveier som utrygge. I tråd med hva vi lovet i Hurdalsplattformen skal vi utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, sier statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet.

Han understreker at dette skal skje i samarbeid med fylkeskommunene.

– Arbeidet er i gang. Vi har bedt Statens vegvesen om å kartlegge tilstanden på fylkesveiene i samarbeid med fylkeskommunene, som et viktig grunnlag for å utarbeide planen. Samtidig er det viktig å minne om at det er fylkeskommunene som har ansvaret for å drifte, administrere og finansiere fylkesveiene. Fylkeskommunene har fått styrket sin økonomi de siste årene – og må prioritere midlene slik de mener er best.