Hugvik foreslår å ta ned driften med 113 millioner kroner i 2023, og til sammen 362 millioner fram til 2026. Kommunens to store tjenesteområder er oppvekst/kultur og helse/omsorg og det er der kuttene blir størst.

Det holder ikke lenger å foreta tilpasninger gjennom planlagte effektiviseringskutt, sa Hugvik, vi må være villige til å skru på noen store brytere.

Det vil si at kommunens drift trenger strukturelle grep og en annen organiseringen av tjenestene – spesielt innenfor oppvekst og omsorg.

De store kuttene har naturlig nok skapt protester.

Forslaget om å skyve på investeringer i blant annet en planlagt fotballhall på Mørkved og en flerbrukshall i Rønvik har skapt reaksjoner innen idretten.

Mens hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet i kommunen Tor Erlend Nordhuus anklager Hugvik for å lage "fiskesuppe av et akvarium", og mener det er uforståelig at barn og ungdoms psykiske helse brukes som salderingspost etter to år med pandemi.

Konsekvensene er blant annet mindre avdekking av psykiske helseplager, vold og overgrep, sier Nordhuus til AN.

Dette er helt forståelige reaksjoner; kutt av denne størrelsesorden vil måtte få konsekvenser for Bodø kommunes tjenestetilbud til sine innbyggere.

Samtidig kan ikke kommunen fortsette med å bruke mer penger enn den har. Det har Bodø kommune gjort i mange år, for så å bli reddet av en høyere skatteinngang enn forutsatt.

Det ville vært mulig fortsatt å gamblet på det, men det ville ikke vært noen forsvarlig økonomisk politikk.

Man kan derfor godt diskutere innretningen på kuttene og endre den, men Bodøs politiker bør ta til seg det underliggende budskapet fra kommunaldirektøren: Den kommunale pengebruken må ned!

Ved å påpeke dette gjør Hugvik strengt tatt bare den jobben han er satt til. Hvor kuttene skal tas, og hvilke områder som eventuelt skal skjermes, er det opp til politikerne å bestemme.

Den jobben begynner nå, og mange vil utvilsomt prøve å påvirke prosessen.

Det er helt legitimt, og det er å håpe både debatten og saksbehandlingen er åpen og transparent slik at velgerne får vite hvordan partiene prioriterer og vurderer ulike grupper og områder.

2023 er et valgår, og dette vil for mange bodøværinger være et viktig element når de skal velge parti.

Det som derimot ikke bør skje, men som er fristende i et valgår, er å fortsette en for stor pengebruk og si ja til alle gode tiltak.

Det vil bare være å skyve problemene foran seg, og legge opp til enda kraftigere kutt i årene som kommer. Noe ingen bør være tjent med, verken politikere eller innbyggere.