Gå til sidens hovedinnhold

Politiet tar grep på grensene: – Skjerpes med umiddelbar virkning

Det er ventet en rekke sesongarbeidere til fiskerinæringen i Lofoten og Vesterålen. Som et ledd i å forebygge importsmitte vil politiet derfor i tiden framover ytterligere skjerpe kontrollen på grensene i Nordland.

Det opplyser politiet i en pressemelding.

Der går det fram at det vil bli vakthold store deler av døgnet, og døgnkontinuerlig kontroll i løpet av kort tid.

– Politiet har allerede skjerpet grensekontrollen, men vi ser at det er behov for ytterligere skjerping. De som skal inn til Norge for å arbeide skal få komme inn, men vi ønsker å kontrollere at de som kommer oppfyller innreisevilkårene, og har planer for hvordan de skal gjennomføre karantenen, sier politimester Heidi Kløkstad.

– Dette krever god kommunikasjon mellom politi, næringsliv og de berørte kommunene slik at vi alle er godt forberedt på hvem som kommer, når de kommer og hvor de skal jobbe og bo.

Heimevernet har over tid bistått politiet. Politiet trekker også fram et godt samarbeid med Tollvesenet. Nå vil også UP bidra med ressurser, og politiet vil selv sette inn enda flere ressurser til grensekontroll.

– Det vil med umiddelbar virkning bli ytterligere forsterket grensekontroll på grenseovergangene i Nordland, og i løpet av kort tid kommer det til å være døgnkontinuerlig kontroll på hvem som får passere grensen inn til Nordland, sier Kløkstad.

Politimesteren forteller at det har vært et tett og nært samarbeid med kommunene og Fylkesmannen i Nordland i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen med sesongarbeidere som er ventet i vinter.

– Vi er svært godt fornøyd med den gode dialogen og samarbeidet som er i Nordland. Når alle involverte aktører, også næringslivet, tar sin del av ansvaret i forhold til å forebygge smitte, så er jeg sikker på at vi skal få til dette på en trygg og god måte, sier Kløkstad.

Kommentarer til denne saken