[VÄSTERBOTTENS KURIREN/Rana Blad] To alvorlige ulykker med vogntog har inntruffet i Västerbotten den siste tiden. I begge tilfellene hadde vogntogets trekkvogn kommet over på feil side av veien og kollidert med møtende bil.

Nå vil politiet berømme lastebilsjåføren som på modig vis nylig forhindret enda en alvorlig trafikkulykke.

– Vi vil berømme den sjåføren som med mot, besluttsomhet og fare for eget liv og helse, valgte å kjøre sitt eget kjøretøy i grøfta for å forhindre enn potensiell stor trafikkulykke som med stor sannsynlighet ville hatt dødelig utgang. All heder til dere dyktige yrkessjåfører, skriver politiet i Lycksele på sin facebookside.

Eksakt hvilken hendelse det er snakk om, kommer ikke fram i innlegget, men ifølge VK kan det dreie seg om en ulykke i Vägsele utenfor Lycksele torsdag.

Ifølge redningstjenesten hadde to tungtransportsjåfører stanset i en bakke på vei 365 da en tredje tungtransport kom imot dem i motsatt retning. I stedet for å kollidere med dem, kjørte sjåføren av veien og ned i grøfta.

Sjåføren kom fra ulykken uten skader.