Seksjonsleder for etterforskning på Helgeland, politioverbetjent Snorre Bogfjellmo, var innkalt for å gi en oppsummering av politiets befatning med tiltalte, under tredje dag av rettssaken mot «Mia».

Han kunne opplyse at politiet har registrert 245 hendelser med tiltalte.

- Av disse stammer veldig mye fra 2017 og 2018. Før den tid var det veldig begrenset, sa Bogfjellmo.

Samtidig ga han uttrykk for at antall involveringer falt i perioder hvor tiltalte var under «mer begrensede forhold», og ble tatt vare på.

- Så snart det er en form for frihet, er politiet mer involvert. Det kan handle om trusler, trusler om selvmord, skadeverk og vold, lød seksjonslederens oppsummering fra vitneboksen.

- Som en liten unge

Selv fortalte han at han kun ved én anledning har vært i direkte kontakt med kvinnen, som nå er midt i 20-årene. Navnet «Mia» ble brukt i en reportasje i AN i fjor vinter, men er ikke hennes egentlige navn.

- Jeg har jobbet i politiet i 30 år, men aldri vært borti et sånt tilfelle før, sa Bogfjellmo i retten.

- Hun framsto som en liten unge, og hadde ikke særlig språk. Vi fikk kun litt ja og nei. Flere av mine kolleger har også opplevd henne sånn, samtidig som hun har hatt kniv eller farlige gjenstander rundt seg lett tilgjengelig, fortsatte han.

Akkurat det er skummelt, poengterte politioverbetjenten; at noen framstår som uskyldig og ufarlig helt til man er i en veldig farlig situasjon.

- God til å manipulere

Seksjonslederen fortalte at han selv hadde blitt direkte lurt første gang han hadde med Mia å gjøre.

- Jeg tenker at dette er en person som er veldig god til å manipulere, sa Bogfjellmo, og la til at hun framsto som et offer første gang han var i befatning med henne, men at de første hypotesene han dannet seg, siden ble veldig svekket.

Videre opplyste han at hun har hatt rollen som fornærmet i åtte sedelighetssaker, som alle er henlagt på bevisets stilling.

Da seksjonslederen avslutningsvis ble spurt om han oppfattet trusler fra tiltalte som reelle, svarte han at hun for politiet er ansett å være veldig farlig.

Tilregnelig eller ikke?

Mia er tiltalt for 17 forhold. Da han ble spurt om påtalemessig håndtering av øvrige loggførte hendelser, svarte Bogfjellmo blant annet at hun i mange tilfeller er blitt håndtert som pasient.

Kvinnen har erkjent samtlige poster i tiltalen, men har oppgitt at hun ikke husker eller ønsker å forklare seg om flere av dem. Hun er per nå ikke vurdert strafferettslig tilregnelig, men de rettspsykiatrisk sakkyndige vil ikke trekke sin endelige konklusjon før senere denne uken.

Saken går for Nord-Troms tingrett, og sluttprosedyrene ventes fredag.