Lofotposten: I ei pressemelding beskriver leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Kalland Hagen, utviklingen som politiet liker dårlig.

En person i 50-årene rekrutterer ifølge politiet til dette mijøet.

– Flere av personene som rekrutteres er unge, sårbare, arbeidsledige og tilhører narkotikamiljøet. Den siste tiden har politiet registrert økt aktivitet. Politiet er ikke kjent med at medlemmene, eller de som nå rekrutteres inn i Outlaws MC, har motorsykkel eller førerkort for MC.

I Vesterålen har allerede fire kommuner gjort et vedtak om at kriminelle nettverk er uønsket både i den enkelte kommune, og regionen Vesterålen. 1%-klubbene inngår i dette vedtaket. Politiet prioriterer bekjempelsen av disse miljøene.

- Vi er kjent med at flere personer har sluttet, men at også nye kommer til. Alle kommuner, samfunnsaktører og gode krefter anmodes til å stille opp for å vise at vi ikke aksepterer dette i våre lokalmiljø. Publikum skal ha lav terskel for å melde ifra til politiet. Det understrekes at kriminelle 1%-miljøer ikke må forveksles med de lovlydige motorsykkelklubbene.

I februar i år skrev Avisa Nordland om at politiet, i samarbeid med politikere og lokalsamfunn, la alle kluter til for å bekjempe en etablering av Outlaws i Bodø kommune.

- Foreløpig har vi grei kontroll på det lille fotfestet de har fått i politidistriktet, men det er alfa omega at vi står sammen for å hindre at det får spredd seg. Denne virksomheten er tuftet på kriminalitet og frykt. Ingen bør ønske dem i sitt nærmiljø, kunne de da uttale.

Outlaws MC

Outlaws MC er en av de mest aktive kriminelle 1% MC-klubbene i Norge.

Brorparten av medlemmene er dømt for forhold som vold, trusler, narkotika og torpedovirksomhet.

Jobben mot kriminelle MC-miljøer er forankret i både Stortinget, regjeringen og Kommunenes Sentralforbund.

Dette gjelder ikke bare Outlaws MC, men også andre klubber som tilkjennegir at de ikke forholder seg til samfunnets normer og regler.

Personene går ofte åpenlyst i MC-vest med merker eller i "support"- klær.