Politibetjent i Bodø dømt for tyveri

Retten festet ikke lit til forklaringen.