Politidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand

Av