Politiet har det siste året avdekket et betydelig omfang av narkotikarelatert kriminalitet ved Bodø videregående skole.

– Høsten 2017 fikk vi flere bekymringsmeldinger om bruk og omsetning av narkotika blant elever på Bodø videregående skole. Vi bestemte oss for å gå dypere inn i problematikken og oppdaget da at utfordringene var større enn først antatt, opplyser kriminalsjef Knut Waldemar Solli ved Bodø politistasjon til Avisa Nordland.

Politiet gikk torsdag ut med en pressemelding om saken. Det var flere bekymringsmeldinger om salg av narkotika og vold som fikk politiet til å reagere i fjor høst. Politiet har siden forsøkt å kartlegge omfanget av kriminaliteten ved skolen.

– Etter undersøkelsene i fjor høst kunne vi konkludere med at Bodø videregående skole hadde et økende problem med omsetning av narkotika og vold knyttet til dette. Av den grunn valgte politiet å gjøre ungdomskriminalitet til et prioritert satsingsområdet i 2018. Internt har satsingsområdet gått under navnet «OP3L», forteller kriminalsjefen.

Minst 60 elever

Gjennom informasjonsinnhenting har politiet avdekket at minst 60 navngitte elever kan ha vært involvert i den narkotikarelaterte kriminaliteten ved Bodø videregående skole, som har totalt 1470 elever.

Bare i år har politiet opprettet 85 straffesaker mot til sammen 36 personer. I tillegg har politiet gjennomført rundt 30 bekymringssamtaler utenfor straffesakssporet.

– Straffesakene er mot personer som vi mener kan knyttes til bruk og salg av narkotika ved Bodø videregående skole. Dette er både elever ved skolen og personer i kriminelle miljøer utenfor som distribuerer narkotika til elevene, sier Waldemar Solli.

Ifølge kriminalsjefen omsettes det en rekke typer narkotika på skolen.

- Det er snakk om både piller, cannabis og noe kokain.

De involverte elevene er helt ned i femtenårsalderen.

– De fleste er gutter, men det er også en del jenter involvert.

Han understreker at politiet sitt mål ikke har vært å opprette flest mulig straffesaker, men å drive med forebyggende tiltak.

– Vi har gjennomført en kombinasjon av etterforskning, pågripelser, avhør og bekymringssamtaler. Foresatte har vært involvert i de tilfellene vedkommende har vært under 18 år, sier Waldemar Solli.

Konflikt mellom grupperinger

Ifølge kriminalsjefen er det ikke snakk om en gjengkultur ved skolen, men han sier det er grupperinger på skolen som bekymrer politiet.

– Vi er forsiktige med å bruke gjengbegrepet, da det ikke er et gjengmiljø slik som for eksempel i Oslo. Likevel er vi bekymret for utviklingen mellom grupperingene innad i miljøet. Vi vet at det er grupperinger som er i konflikt med hverandre og at dette kan relateres til narkotikakriminaliteten, sier han og legger til:

– Mellom disse grupperingene er terskelen for grov vold og trusler lav. Samtidig er det noen av de involverte som har et ønske om at miljøet på skolen skal bli tøffere. Dette mener vi er svært bekymringsfullt.

Kriminalsjefen forteller at det har vært noen voldsepisoder på skolens område og i skoletiden.

– Det har vært noen tilfeller av vold. Dette er også knyttet til narkotikaomsetning.

Startet på ungdomsskolen

Politiet har ikke gått dypere inn i forholdene ved Bodin videregående skole. De kan derfor ikke si noe om hvordan situasjonen er der.

– Vi har fokusert på Bodø videregående siden meldingene vi fikk inn i høst gjaldt denne skolen, men det betyr ikke at vi ikke følger med på det som skjer på andre skoler i Bodø. Vi vet at flere av elevene på VG1 startet med kriminalitet allerede på ungdomsskolen, og målet vårt er å gripe inn så tidlig som mulig for å forebygge, understreker Waldemar Solli.

Kriminalsjefen opplyser at politiet tar utviklingen av ungdomskriminalitet på største alvor og vil fortsette å ha det som et prioritert satsingsområde.

– Politiet skal fortsette arbeidet med å bekjempe og forebygge ungdomskriminalitet. I tillegg ønsker vi å oppfordre alle foresatte og voksenpersoner i ungdomsmiljøene om å følge ekstra godt med på ungdommene sine. De trenger sterke nettverk rundt seg. Vi oppfordrer også alle som er bekymret til å ta kontakt med politiet, sier han.

Kriminalsjefen opplyser om at politiet har hatt god dialog med Bodø videregående skole siden arbeidet startet.

Les rektorens kommentarer til saken her.