Spesialenheten behandlet nylig en sak fra Nordland politidistrikt.

En av de ansatte var anmeldt for tjenestefeil, der det rettslige grunnlaget omhandlet både grov uforstand i tjenesten og legemsfornærmelse.

Bakgrunnen var en episode der urinprøvetaking skjedde med kateter i 2014.

I beslutningen om kroppslig undersøkelse var det presisert at urinprøven ikke skulle tas med kateter, skriver Spesialenheten.

Vurderingen fra Spesielenheten omtales slik:

Spesialenhetens undersøkelser viste at helsepersonell hadde satt kateter på A. Spesialenheten kom til at forholdet ble foreldet i 2016.

Dermed ble saken henlagt som foreldet.