Bodø kommune er i gang med detaljplanlegging av Småbåthavna, eller «Kulturhavna» som den heter i annonsering av planoppgaven. Det er laget et forprosjekt med skisser til framtidig arealbruk i området. Nå inviteres det til å komme med innspill til saken. Jeg drister meg til å komme med noen synspunkter – og ønskemål.

Men først: Småbåthavna er blant Bodøs mest kjente og likte bykvaliteter. Dette er et felleseie, nærmest som hellig grunn å regne. Småbåthavna har vært brukt som et ikon og symbol for Bodøbyen i mange tiår og i ulike sammenhenger. Den er del av vår identitet. Da må det forventes et engasjement og meninger.

Her er mine åtte konkrete innspill til planarbeidet, med noen «overskrifter»:

1) Planoppgaven dreier seg om Småbåthavna. Det er et godt innarbeidet begrep for et veldefinert område. Folk flest har gode assosiasjoner til Småbåthavna. Den krydrer byens innhold og myker opp et stramt bybilde. Mitt ønske er å verne om og stelle dette ikonet. Så vennligst legg bort nyordet «Kulturhavna». Dette gir ingen merverdi, snarere tvert imot. La i det minste navnekomiteen se på saken.

2) «Bodø 67 grader 16 minutter nord», som en påminnelse om at Småbåthavna ligger nord for polarsirkelen, på en værutsatt kyst. Statistikken forteller om lav sol, få soltimer, maks gjennomsnittstemperatur på 7,9 grader, minimum 2,8 grader. Varmeste måned er juli med en gjennomsnittstemperatur på 13,0 grader. Det er moderat med nedbør, men den følges av en ubehagelig sørvest på langs av hovedgatene. Ja til solplasser langs moloen, men nei til badestrand som ganske sikkert vaskes bort med den første høststormen. Men la oss både ta vare på mulighetene på de få fine dagene, samtidig som bymiljøet også innrettes for ruskeværet.

3) «Bodø 52 000, ikke 520 000» bør minne oss om at vi kan dyrke egen kultur og identitet, ikke ape etter alle andres påfunn, ikke minst der det kommersielle markedsgrunnlaget er ti ganger større en vårt. Vi har dessuten mye som ikke andre har. Rariteter for de få, som flytende badstuer, bør Oslo og Tromsø få være alene om.

4) «Småbåthavna 365 dager» gir en utfordring. Bruken av dette byrommet skal fungere hver dag, året rundt. Til hverdag og fest. Vi må kunne ønske oss realistiske planskisser og illustrasjoner av både vinter- og sommersituasjonen. Isfri – og gjerne klimaskjermet – gange langs havna og Moloveien bør være høyt på prioriteringslista. Overbygget fortau på skyggesida og / eller varmekabler er mer å ønske enn et nytt gatedekke. I alle fall om felleskassen er slunken. Da er det nærliggende å knytte overbygninger til parkeringshuset i kvartal 99 og videre i retning gågata til en sammenhengende klimaskjerm.

5) «Maksimere plussene, kompensere minuser». Her savner jeg en kartlegging og analyse av kvalitetene i Småbåthavna. Kanskje man burde spørre bodøværingene om hva de liker best med Småbåthavna? Og la folk prioritere innbyrdes noen konkrete tiltak, også med åpning for nytt innhold. På samme måte burde ulemper listes med grep for forbedringer. Jeg er så frimodig at jeg utfordrer AN til å følge dette opp med meningsmålinger / respons og som reportasjer utover sommeren, som f.eks. «min Småbåthavn». Det tror jeg mange lesere ville satt pris på.

6) Trivelige solvegger, spise- og drikkeplasser må det være i Småbåthavna. Og nok mange på de (få) fine sommerkveldene – og som også kan brukes når varmen er borte og nedbøren kommer. Da må det må skjerming til. Mange vil dessuten like en god utsikt over havna. Det betyr at slike serveringssteder kan løftes opp en etasje langs Moloveien. Dermed kan fortau overbygges og plass spares på bakkeplanet. Jeg kunne ønske meg noe mer grønt langs Moloveien. Det finnes både tretyper og planter som i størrelse og hardførhet kan passe.

7) Tilgjengeligheten til og trygg ferdsel langs Småbåthavna er naturligvis viktig. Det blir en utfordring når Molobyen også skal gis en god atkomst. Forsøket med enveisregulering er interessant. Jeg synes for min del at strandpromenaden er funksjonell og godt utformet. Mer plass i solveggen kan man åpne for ved tidvis stenging av Moloveien på de (få) fine og varme sommerkveldene. Dette bør være enkelt å regulere teknisk, med YR som holdepunkt.

8) Småbåthavna er full av kultur, tradisjoner og spennende aktiviteter. Det er et kjennemerke som trenger omsorg og stell. Både næring, kulturbærere og frivilligheten må gis plass og arbeidsbetingelser for å vedlikeholde og forsterke Småbåthavnas mange kvaliteter. Dermed kan også Bodø2024 utfolde seg på en ekte og unik kulturarena som ingen andre har!