Pizzagigant kan komme til Bodø. Men de er avhengig av én ting

Administrerende direktør Kjetil Graver vil verken bekrefte eller avkrefte ryktene.