– Personbilen har kommet over i motgående kjørebane

Politiet finner ikke grunn til å laste trailersjåføren etter dødsulykken.