(Nettavisen): Feriepenger er opptjent i det foregående arbeidsåret. Har du opptjent rett til feriepenger, skal din arbeidsgiver ha disse på en konto, og pengene utbetales i stedet for lønn i perioden du tar ut ferie.

- Feriepenger er en del av lønna og ikke noe som arbeidsgiveren kan skalte og valte med. Å forvalte arbeidstakeres rettigheter fritt bør ikke en arbeidsgiver gjøre, sier Ole André Oftebro, partner i advokatfirmaet Ræder og spesialist på arbeidsrett, til Nettavisen.

Du har altså krav på feriepengene selv om du blir permittert, men likevel kan utbetalingen bli helt annerledes enn du er vant til.

Kan bli utsatt

Permittering kan påvirke utbetalingen på flere måter. Dersom du blir permittert, vil du ikke få utbetalt feriepengene så lenge du er permittert. Etter 20 arbeidsdager (med de nye reglene) vil du få utbetalt dagpenger i stedet for lønn, og så lenge du mottar dagpenger, kan du ikke få utbetalt feriepenger.

Så selv om du vil ha langt mindre å rutte med enn du er vant til, kan du ikke få utbetalt feriepengene hvis du ikke har ferie.

- Dersom arbeidstaker avvikler ferie i permitteringsperioden, vil han ikke få dagpenger under ferien. Arbeidstaker må opplyse om ferie på meldekort til NAV i forbindelse med dagpengeutbetaling, skriver HR-firmaet Sticos i en artikkel om de nye permitteringsreglene.

Men andre ord, en permittering som strekker seg ut i juni vil medføre at du da ikke vil få ut feriepengene i juni, selv om dette er den vanlige praksisen hos din arbeidsgiver.

Ferie under permittering

Du kan ta ut ferie i permitteringsperioden, og da har du rett på å få utbetalt feriepengene - samtidig må du i denne perioden gi avkall på dagpenger, akkurat som feriepenger vanligvis erstatter lønn i ferieukene.

Hvis du ønsker å ta ut ferie underveis i permitteringsperioden, vil permitteringsperioden forlenges med antall dager du har avviklet ferie.

Du har ikke rett til feriepenger dersom det ikke avvikles ferie. Arbeidstakere som er permittert for eksempel for eksempel i juni når feriepengene utbetales, får ikke utbetalt feriepenger. De skal holdes tilbake til ferien avvikles.

Konkurs? Da skjer dette

Hvis bedriften skulle gå konkurs, vil du likevel ha rett på feriepengene - og annen lønn du måtte ha til gode. Staten har en garantiordning, lønnsgarantiordningen, som trer i kraft i et slikt tilfelle. Feriepenger er lønn til gode og havner dermed inn under denne ordningen:

- Dersom arbeidsgiver går konkurs kan du etter lønnsgarantiloven få dekket tapt arbeidsvederlag (forfalt lønn eller annet vederlag som f.eks overtid, tillegg, provisjon, forfalt pensjon og eventuelle renter) med opptil 2 X grunnbeløpet (grunnbeløpet gjeldende frem til 1. mai 2020 er 99 858), skriver LO-Advokatene i en artikkel om lønnsgarantiordningen.

Du kan dermed få dekket opptil 199.716,- av ditt lønnstap av staten når arbeidsgiver ikke har utbetalt rettmessig arbeidsvederlag/lønn.

- Ikke vær arbeidsgivers bank!

Men det selv om garantien skal sikre deg, er det et enormt press på utbetalingssystemet i NAV, så man må påregne store forsinkelser, sier Atle Sønsteli Johansen i LOs juridiske avdeling.

- Det såpass store forsinkelser at man må se om det det finnes andre finansieringskanaler. Noen banker har jo nå gått ut og sagt at de kan forskuttere dagpenger.

Johansen har en klar oppfordring til ansatte som blir permittert:

- Vi fraråder at folk forskutterer reiseutgifter og lignende. Arbeidstakere må ikke finne på å være bank for sine arbeidsgivere nå.