Gå til sidens hovedinnhold

Permitteringsordningen forlenges til 1. juli

Men NHO-sjefen i Nordland ikke helt fornøyd.

Regjeringen utvider permitteringsordningen med to måneder. Opposisjonen hadde varslet at de ville presse gjennom en forlengelse i Stortinget.

Den utvidede permitteringsordningen forlenges nå til 1. juli. Det betyr at perioden utvides for arbeidstakere som ellers ville falt ut av ordningen fordi de har vært permittert i ett år.

– Det gjør vi rett og slett for å sørge for at flere av dem som er permittert, og som etter hvert opplever at jobbene kommer tilbake, ikke faller ut av ordningen, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) til NRK.

Rundt 61.000 nordmenn er helt eller delvis permittert som følge av koronapandemien i Norge. Sist sommer ble permitteringsperioden utvidet fra et halvt år til ett år (26 til 52 uker). Over halvparten av de permitterte nærmet seg ettårsgrensen og risikerte dermed å bli sagt opp.

- Bør lytte mer

NHO Nordland, ved regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen, er likevel ikke helt fornøyd:

- Vi er glade for regjeringen har lyttet til oss og bedriftene i nord, men de bør lytte enda mer. Utvidelse av permitteringsordningen er avgjørende for at bedriftene og arbeidsfolk, skal ha den nødvendige forutsigbarheten nå i innspurten av denne pandemien. Den er ikke over 1. juli.

- Utvidelse av permitteringsordningen handler til syvende og sist om å redde arbeidsplasser, og bedrifter, slik at vi er sikre på at de overlever pandemien og kan fortsette med jobb- og verdiskaping også når den er over.

- Vi mener derfor at det ikke er tilstrekkelig å utvide til 1. juli, men at ordningen må forlenges ut september, mener Bjarmann Simonsen.

1. juli er for tidlig for mange næringer som vil trenge sommeren og tidlig høst på å komme tilbake i mer normal drift (eks. luftfart, kantine, vektertjenester, konferansehoteller etc), påpeker NHO Nordland.

Som mener utvidelsen av permitteringsordningen er ikke nok for at arbeidsplassene og bedriftene skal klare seg over den siste kneika:

1. Kompensasjonsordningen må vare så lenge regjeringen har tiltak som hindrer vanlig drift.

2. Vekstbedrifter og oppstartsbedrifter må også inn i kompenseringsordningen. I dag straffes de for at de satset ved inngangen til et år som skulle bli noe helt annet enn normalt.

3. Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra ti til to dager. Alternativt må permitteringskostnader for arbeidsgiverperiodene legges inn i kompensasjonsordningen, slik at bedriftene ikke går over ende og folk mister jobbene, som en følge av høye kostnader ved å permittere når de er helt eller delvis stengt ned.

Opposisjonen presset på

Så sent som søndag sa regjeringen at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen.

– Regjeringen er forberedt på å forhandle om endringer i permitteringsreglene, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB da.

VG meldte søndag at Frp er innstilt på å gå sammen med Ap, Sp og SV for å sikre en forlengelse. Det ville gi flertall på Stortinget.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier beslutningen er et steg i riktig retning. Hun går langt i å si at regjeringen har snudd etter press fra opposisjonen.

– Når de ser at flertallet på Stortinget ønsker utvidelse, så må de jo bare følge opp det, sier Listhaug.

Frp-nestlederen mener regjeringens linje har ført til usikkerhet.

– Erna Solberg har litt arrogant sagt at permitterte må søke på jobber. Men når så mange bransjer sliter, er det ikke mye å søke på, sier Listhaug.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er også fornøyd med forlengelsen, men sier det også er viktig at permitterte får beholde økt kompensasjonsgrad på 80 prosent, noe som foreløpig er uvisst.

Dette er også Arbeiderpartiet opptatt av.

– Det er bra at regjeringen kommer etter, og nå bør den innfri også vårt andre krav, nemlig å beholde den forhøyde satsen i dagpengene, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Opposisjonspartiene samles i Stortinget mandag for å se om de kan komme til enighet om flere forslag.

– Justerer etter behov

Spørsmålet om regjeringen har endret linje for å unngå å bli overkjørt i Stortinget, blir avvist av arbeids- og sosialministeren. Regjeringen har hele tiden sagt at den vil justere ordningen ut fra behovene den ser, understreker Asheim.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tilføyer på NRKs Politisk kvarter at regjeringen lenge har signalisert at det ville kunne komme en forlengelse, men at man må balansere hensynet til de permitterte opp mot risikoen for at de låses inn i en ordning hvor det er vanskeligere å komme tilbake i arbeidslivet igjen.

– I politikken er det sjelden helt svarte og helt hvite løsninger, sier Ropstad.

– Klokt

Arbeidslivsorganisasjoner er godt fornøyd med at permitteringsordningen utvides. En klok beslutning, mener Parat.

– Uten en forlengelse av permitteringsperioden ville virksomhetene måttet si opp alle permitterte de nærmeste månedene. Det gir ingen mening nå som vaksinen er her, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

YS mener det vil ta lang tid før vi kommer tilbake til en normaltilstand. YS-leder Erik Kollerud sier han lenge har vært bekymret for at de særskilte koronatiltakene for arbeidslivet avvikles for tidlig, og at forlengelsen vil bidra til å redde levedyktige arbeidsplasser.

Hovedorganisasjonen Virke er også tilfreds, men ber regjeringen gjøre mer. Virke etterlyser muligheten for å ta inn kompensasjon for tap av varelager og lønnskostnader for permitterte ansatte i kompensasjonsordningen, samt videreføre og justere lønnsstøtteordningen.

– Det vil hjelpe virksomhetene gjennom siste fase fram til vi har fått vaksinert befolkningen og er avgjørende for å holde folk i arbeid, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

I desember var 61.000 helt eller delvis permitterte, men flere permitteres nå i utelivet og reiselivsbransjen. Om lag 33.500 har vært arbeidssøkende siden perioden mars-mai i fjor.

Kommentarer til denne saken