Gå til sidens hovedinnhold

Perfekte stormer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det virker som om det fra politisk ståsted rigges for full gjennomkjøring av covid-19-smitte i barnehager og skoler. Vil de bare ikke si det høyt, så kanskje ingen forstår det?

Omikronvarianten smitter mye mer enn Deltavarianten og gir ifølge det meste av rapporter så langt, et mildere sykdomsforløp. Derimot må jo alle smittede i isolasjon og nærkontakter i karantene uansett virusvariant. Erfaringen man fikk etter en vinter med Deltavarianten, var at samfunnskritiske tjenestetilbud ble strukket til det ytterste av det forsvarlige grunnet isolasjon, karantene og skyhøyt sykefravær. «Du skal holde deg hjemme hvis du er syk» har vært mantraet i nærmere to år. Vi snakker om tjenestetilbud som etter politisk vrangstyring er høvlet ned til beinet selv i en normal samfunnshverdag. Når Omikronvarianten sprer seg i skoler og barnehager, skjønner styringsmaktene at det blir umulig å holde tjenestene åpne på fulltid om de ikke tar andre grep!

«Vi prioriterer barn og unge!» «Vi satser på barn og unge!» derfor skal skolene og barnehagene holdes åpne. Med respekt å melde: De som arbeider i skole og barnehage vet at dette ikke er sant. Hvorfor barberes skolebudsjettene til beinet – midt i en pandemi – om det satses på barn og unge? Det er ulogisk! Den store kraftanstrengelsen lærere i skole og barnehage har vært gjennom i snart to år, for å kunne holde skoler og barnehager åpne med et forsvarlig nivå, har ikke blitt understøttet av styringsmaktene – men snarere motarbeidet! Nå er grepet fra styringsmaktene at det skal gjelde andre regler for karantene for disse ansatte – enn for stort sett alle andre i yrkeslivet!

«Vi skal prioritere ansatte i barnehage og skole i vaksineringen!» Fagre løfter fra politisk hold gjennom flere styringsmakter. Samtidig meldes det: «Vi kjører Dropp inn, og alle som har et 4,5 måneders intervall fra 2. dose oppfordres sterkt til å ta oppfriskningsdosen!» Kjære politikere som sier dette, dere må lære dere betydningen av verbet - å prioritere, for dere kan det opplagt ikke. Samtidig må dere forstå at lærere i skole og barnehage kan betydningen. Dere lurer oss ikke med en slik ordbruk, dere provoserer oss ytterligere!

I et skriv fra regjeringa.no datert 27.12.21 besmykkes overskrifta med følgende: «Ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden:» Nei, vi får ingenting! Vi skal være på arbeid med barn og unge som er uvaksinerte eller bare fått en dose til tross for at vi muligens kan være smittet selv! Her er vi altså smitteklarert for opp mot et tresifret antall nærkontakter på jobb hver dag, mens vi ikke skal være smitteklarert for å hente barna våre på fritidsaktiviteter eller kunne møte våre nærmeste utenom de i hjemmet. Alle forstår at dette både er urimelig og ulogisk. Provokasjonen fullbyrdes når nevnte skriv avsluttes med at dette gjøres for: «… å få ned smitten og bedre situasjonen, også for elever og ansatte, sier Kjerkol.» Det er altså slik å forstå, at om man samler uvaksinerte barn og elever som skulle vært i karantene som nærkontakter med smittede, så går smitten ned? Når disse sammen med ansatte som er nærkontakter til smittede, men som må møte på jobb, i trange rom der meteren er umulig å holde, så får vi smitten ned og bedrer situasjonen? Ja, det høres jo logisk ut, Kjerkol! (For ordens skyld, regjering – her er jeg ironisk.)

Er det ikke slik man skaper den perfekte storm for smitteoppblomstring blant barn, elever og ansatte i skole og barnehage? Et veldig smittsomt virus i full sving blant uvaksinerte, litt vaksinerte og de som skulle vært i karantene som nærkontakter, men som ikke er det. Med en hverdag i trange rom med dårlig utlufting, der meteren og å unngå fysisk kontakt er umulig og uten noe som helst smittevernutstyr. Om det er slik man holder smitten nede, hvorfor gjelder helt andre regler overalt ellers i samfunnet?

I tillegg skaper man samtidig den perfekte storm for en lærerstand som er i ferd med å miste både tilliten til beslutningstakerne, tålmodigheten med dem og verst av alt – mister ønsket om å fortsette i yrket sitt. En lærerstand som har strukket seg uendelig langt slik at vi har vært blant de landene i den vestlige verden som kunne ha holdt skolene mest åpne, for å gi barna og elevene et best mulig tilbud. Vi opplever at politiske myndigheter både sentralt og lokalt svikter, kommer med usannheter og vi forstår at agendaen er en helt annen enn å satse på barn og unge.

Det er et gryende opprør i skoler og barnehager. Jeg advarer herved om at det psykososiale arbeidsmiljøet i skoler og barnehager er helseskadelig og lovstridig. Hvis ikke de riktige beslutningene tas, kan situasjonene som kommer få fatale konsekvenser både på kort og lang sikt. Jeg anbefaler beslutningstakerne om å lytte til de i skole og barnehage. Strategien som baserer seg på usannheter og vikarierende motiver er avslørt! Er planen å kjøre smitten gjennom skolen og barnehagen – så ber vi dere om å være ærlige på det!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.