– Jeg tror at eiendomsmeglerbransjen er en saga blott om ikke mange år. Det høres radikalt ut. Men så snart folk skjønner at de kan gjøre jobben bedre selv...

Per Ulf Marvold er klar over at det er en kraftig påstand han serverer. Men hevder at han baserer den på egne erfaringer og samtaler med fagfolk.

Enn så lenge er 68-åringen en av svært få i Salten som velger å selge boligeiendom privat. Det regner han med å spare flerfoldige tusen kroner på.

Avsluttet samarbeidet

Ifølge annonseringen er Marvold gård uten konsesjonsplikt, og består av våningshus, låve med fjøs og stall, kårstue og nausttomt en halvtimes kjøretur fra Bodø sentrum.

Eiendommen har vært i familien lenge, og Per Ulf forteller at han har lagt ned mye arbeid i og omkring huset, men at en epoke nå er over.

Stedet ble først avertert for salg i sommer, da ved hjelp av megler. Men eieren var ikke tilfreds med det som ble gjort for å finne kjøper, for å framheve fordeler, og gi relevante opplysninger om gården.

– Det endte med at jeg tok over midt i visninga, hevder Marvold.

Så avbrøt han prosessen og kuttet samarbeidet med eiendomsmegleren. AN har vært i kontakt med vedkommende, som uten å kommentere ytterligere bekrefter at forholdet partene imellom er avsluttet.

– Racerbil og brede smil

Marvolds opplevelse av meglerbransjen, er at mange tar på seg for mange oppdrag på en gang, og dermed ikke vier nok tid til å sette seg inn i forhold ved det enkelte salgsobjekt.

– De kjører racerbil mellom visningene og har lite annet å tilby enn brede smil, spissformulerer han.

Etter å ha tatt beslutningen om å håndtere salgsprosessen selv, har han verken latt seg avskrekke eller overvelde. Egenprodusert annonse er lagt ut på Finn.no, ny visningsdato er satt til 5. september og ifølge selgeren er det også gjort avtale med noen interessenter om privatvisning før den tid.

– Alt har gått veldig greit. Jeg har brukt Propr.no, og de har veldig bra opplegg og service, roser han.

Selskapet ble stiftet i 2016 og baserer forretningsvirksomheten sin på å bistå private med boligsalg, uten bruk av tradisjonell megler.

– Koster mye mindre

Ifølge Marvold blir kostnaden ved en slik løsning betydelig lavere for hans del.

– 26.000 kroner alt i alt. I motsetning til et minimumshonorar på 45.000 kroner til megler – uavhengig av om det ble salg eller ikke. Med provisjon ved salg ville summen raskt rundet hundre tusen kroner.

Han har gjort avtale med fotografen om kjøp av interiørbilder og plantegninger. Og han har betalt Propr for hjelp til innhenting av nødvendige dokumenter. I tillegg har han betalt for bistand med budrunde og oppgjør.

Og så har han tegnet eierskifteforsikring, noe han også vil oppfordre kjøper til å gjøre.

– Boligsalg er gjerne den største transaksjonen man gjør som privatperson. En eventuell tvist er ikke for oss vanlige dødelige. Det er det bedre at forsikringsselskapene håndterer, fastslår han.

– Kjenner eiendommen

– Nettopp fordi det er snakk om store verdier, hadde det ikke vært tryggere å la en profesjonell aktør ta seg av hele salgsprosessen?

– Det blir bare et fordyrende mellomledd. Dette klarer man fint selv. Mitt poeng er at vi forbrukere er blitt fratatt selvtilliten til selv å ta styring på det som for de fleste er en stor og viktig prosess. Ingen kjenner vel eiendommen bedre enn dem som har bodd der? Det man har behov for er takstmann. Og så kan man kjøpe enkelttjenester som dokumentinnhenting og bistand til oppgjør, mener Marvold.

Han avviser at han når han nå gjør jobben selv, drar nytte av at megler tidligere var involvert.

– Det eneste jeg har brukt på nytt er interiørbildene, som jeg har gjort ny avtale om med fotografen. Eksteriørbildene har jeg sørget for selv. Utformingen av annonsen har vært veldig kurant, og det har vært mulig å gjøre korrigeringer underveis.

– Helt klart sikrere med megler

Budskapet fra bransjen er entydig.

– Helt klart sikrere å kjøpe bolig gjennom en profesjonell aktør, enn to forbrukere seg imellom, skriver Georg R. Paulsen, som er salgssjef og partner hos Privatmegleren.

Beskyttet tittel

Eiendomsmegler er en beskyttet tittel med krav til utdannelse, praksis og blant annet vandelsattest, begrunner han i sitt svar på e-posthenvendelsen AN har sendt til aktører i meglerbransjen lokalt.

– Eiendomsmegler er regulert av strenge lovpålagte regler som kommer både selger, kjøper og partenes bank til nytte, supplerer Tobias Bronder – daglig leder og fagansvarlig hos Partners Eiendomsmegling Bodø.

– Det er ingen tvil om at meglere, med sin kompetanse og erfaring, vil kunne gjennomføre en grundigere og bedre jobb enn eier selv, spesielt med tanke på visning som er en utrolig viktig del av jobben, mener daglig leder Hege Hafnor hos Eie eiendomsmegling i Bodø.

Som megler er man pålagt strenge krav fra myndighetene som en privat selger ikke har, påpeker hun.

Krever konsesjon

Å drive eiendomsmegling krever konsesjon fra Finanstilsynet.

– Man skal utøve god meglerskikk, man har undersøkelsesplikt av de eiendommer og oppdrag man påtar seg, og man har opplysningsplikt ovenfor kjøper. Herunder også omsorgsplikt for kjøper, utdyper Paulsen om reglene.

– Eksempelvis er dette med lovlighetsmangler noe en privatperson uten kompetanse neppe undersøker godt nok og opplyser til en boligkjøper ved privatsalg, fortsetter han.

Bronder sier deres erfaring er at kundene vil ha det enkelt – og at de følgelig gjør det meste.

Ifølge eiendomsmeglerne er innhenting av lovpålagte opplysninger og/eller informasjon fra forretningsfører og kommunen, markedsføring (utarbeidelse av salgsoppgaver og annonser), visninger, budprosess, kontrakt, oppgjør og tinglysning nevnes blant oppgaver de normalt besørger.

Helt frivillig

– Hva tenker du om gjør-det-selv-aktører som tilbyr støtte til boligsalg i privat regi, og som framstiller meglertjenester som unødvendige utgifter?

– Jeg tenker at det er en rett enhver har; å selge det en eier. Det er ingen som må bruke eiendomsmegler om man ikke ønsker det. Det er heldigvis helt frivillig, sier Paulsen – og legger til at det er mulig å kjøpe enkelttjenester som bistand med kontrakt og oppgjør hos dem.

Selv har han liten tro på at aktører som baserer seg kun på å bistå folk med å selge bolig privat vil lykkes og skape lønnsomhet i lengden.

Bronder har en litt annen tilnærming.

– Slike tjenester er nok kommet for å bli, og det tenker jeg er helt greit. I et forbrukerperspektiv er det jo fint at man har flere valgmuligheter. Så blir det opp til oss tilbydere å synliggjøre den vesentlige forskjellen.