På grensen til hets

Pensjonister: Ap lanseres en «nullsumregulering» som over tid ikke vil endre faktum – videreføring av underreguleringen av de fleste pensjonister. De som ikke rammes finansieres av underreguleringen av de øvrige pensjonistene, ikke av de yrkesaktive.     Illustrasjonsfoto

Pensjonister: Ap lanseres en «nullsumregulering» som over tid ikke vil endre faktum – videreføring av underreguleringen av de fleste pensjonister. De som ikke rammes finansieres av underreguleringen av de øvrige pensjonistene, ikke av de yrkesaktive. Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevPensjonistenes organisasjoner skrev ikke under regulerings-diktatet som enda en gang ga reallønnsnedgang. Det var en riktig handling og et utvetydig signal om at noe er i gjære blant pensjonistene; på tide mener mange. Og snart er det valg! Arbeiderpartiet har åpenbart registrert at det kan være fornuftig i større grad å være et parti for denne gruppen av velgere. Dessverre var utspillet så dårlig at det umiddelbart bør falle på steingrunn.

Den famøse underreguleringen må bort. Regulering av pensjoner må følge den generelle lønnsutviklingen ved oppgjørene, og reguleringen bør/må forskyves i tid slik at forhandlingsresultat for yrkesaktive er kjent i sin helhet.

Absolutt fattigdom er det heldigvis lite av i Norge, men relativ fattigdom er ikke ukjent. Den opplever mange, også en del pensjonister, men det er like ille uansett hvem den rammer. Relativ fattigdom relateres til medianinntekten i landet du bor i. Litt upresist er medianinntekten den inntekten som deler inntektsmottakerne i to like deler. For Norge/2015 var denne 491’ for hele landet for alle husholdninger. Har husholdningen i Norge inntekt mellom 245’ (OECD) og 295’ (EU) lever familien på eller under fattigdomsgrensen. Om familie splittes opp vil man se at en del barnefamilier og pensjonistgrupper kommer svært dårlig ut.

I VG kunne man for litt siden lese at det var større synd på barnefamilier enn på pensjonister, og at pensjonistene ikke burde klage siden utbetalingene til pensjonister var rause sammenlignet med andre land i Europa. Det siste er det sikkert dekning for, men gjelder sannsynligvis i enda større grad for VG-journalister.

Fra 2010 til 2015 økte medianinntekten (alle husholdninger) med om lag 10 % i faste priser. Det er mer enn underregulert økning av pensjon. Resultatet er at antall fattige pensjonister øker! Skammelig! Det blir ikke mindre skammelig av at antall fattige barnefamilier også øker. Og det er direkte oppsiktsvekkende at avisa vil sette disse gruppene opp mot hverandre. Det grenser til hets.

Grunnpilaren i norsk pensjon har vært solidaritet mellom generasjonene. Yrkesaktive betaler for ikke yrkesaktive etter prinsippet pay-as- you-go. Ingen fondsavsetninger, ikke før vi fikk pensjonsfond utland (oljefondet).

Dette holder på å smuldre. I dag kan pensjon delvis arves gjennom tidligpensjon. I tillegg er andelen i yrkesaktiv alder i arbeid over flere år vært nedadgående og gjennomsnittlig antall timer i årsverket er skarve 1340. Det er deltidsarbeid! I Sverige utgjør gjennomsnitts-årsverket 13 % flere timer. Aldersgruppen yrkesaktive bør komme seg opp om morran og stå dagen ut. Da vil det ikke være behov for import av arbeidskraft og finansiering av pensjon vil være uproblematisk.

Ofte gjentas i pressen at gruppen pensjonister har hatt/har bedre lønnsutvikling enn andre. Det er en alternativ realitet. Pensjonistgruppen er dynamisk. Noen faller fra og nye kommer til. I gjennomsnitt har de som faller fra mindre pensjon enn de som kommer til. Dermed øker gjennomsnittspensjonen for gruppen med mer enn den underregulerte individuelle pensjonen. La oss slippe mer kreativ beregning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags