I lang tid har pelsdyrnæringens kamp for økonomisk kompensasjon vært et gjennomgangstema i media. Etter mange runder er næringen nesten i mål, med et krav på minst 2 milliarder kroner. Men kravene fortsetter og flere tar nå til orde for at pelsdyrforbudet må oppheves. De har fått lillefingeren men vil ha hele hånden.

Pelsdyrbønder og næringsvennlige politikere må se det i øynene. Pelsdyrnæringen har ingen fremtid, verken i Norge eller i resten av verden. Den er på full tilbakemarsj. Så langt har 13 land i Europa forbudt pelsdyrhold. Ytterligere 4 land har faset ut pelsdyrhold etter innføring av så strenge regler at næringen måtte gi opp. I tillegg har Danmark forbudt oppdrett på rev og Ungarn på andre arter enn chinchilla og angorakanin.

Utenfor Europa har Japan forbudt pelsdyrhold og staten São Paulo i Brasil har forbud mot pelsdyroppdrett og import og salg av pels. New Zealand har forbudt import av mink, som i praksis innebærer nedlegging av næringen. I USA har 3 stater forbudt salg av pels, mens New York har forbudt avliving av pelsdyr med strøm. India har importforbud av skinn fra rev, mink, chinchilla og sel.

Stadig flere motehus og butikkjeder i verden blir pelsfrie. Verden går sakte men sikkert mot en avvikling av pelsdyrhold og handelen med pels. Dette må synke inn også hos de mest hardnakka motstanderne av pelsdyrforbud i Norge. Det må ellers forventes respekt for et regjeringsvedtak, et stortingsflertall og en vedtatt lov.

Det neste naturlige steget er importforbud av pels. Når Norges Pelsdyralslag ytrer motstand mot dette, og kommunikasjonssjef Guri Wormdahl argumenterer med at det også er andre land som har god dyrevelferd i pelsdyrholdet, motsier de seg selv. For ett av de mest velbrukte argumentene for å fortsette pelsdyrnæringen i Norge har vært at dyrevelferden er bedre her enn i andre land. Nå er tonen en annen. Men det er forsåvidt greit at de innrømmer at pelsdyrenes tilværelse er den samme enten burene befinner seg i Norge eller i andre land.

Det finnes ikke god dyrevelferd i noen lands pelsdyrhold. Avsløringer fra Finland og Frankrike i 2019 og fra Polen og Litauen i 2016 viser de samme lidelsene som i norske farmer - trange bur der dyr utviser tvangsadferd, stress og mental lidelse, syke dyr, kannibalisme, sårskader og døde dyr mellom de levende. Bilder og videoopptak viser mink som har fått gnagd av hodehuden, mink som blir spist levende av andre dyr i buret og døde rever med avgnagde lemmer. Det samme som er blitt avslørt i norske farmer gang på gang.

Norge har jobbet på overtid og halt ut pelsdyrenes lidelser altfor lenge. Nå må diskusjonen om pelsdyrforbud legges død og overgangsbestemmelsene respekteres. Ikke flere omkamper nå. Ikke mer glorifisering av en næring som har påført millioner av dyr ubeskrivelige lidelser gjennom et århundre. Nå venter dyrene og det norske folk på tomme bur.