Statnett har også varslet at de vil framskynde en utvidelse av overføringskapasiteten nord-sør. Dette har skapt sterke protester i nord.

Dagens nordnorske kraftoverskuddet er på under fem prosent av samlet norsk kraftforbruk og vil bare kunne påvirke strømprisene sørpå marginalt.

Dessuten er denne kraften for lengst brukt opp dersom bare noen få av de mange, store industriprosjektene som er planlagt i Nord-Norge de neste årene gjennomføres.

En fersk meningsmåling Infact har gjort for NRK og Amedia viser at et klart flertall av innbyggerne i Nordlands deler denne skepsisen til nye overføringslinjer.

69,0 prosent er skeptiske, bare 11,9 prosent positive. Den negative holdningen er gjennomgående, det er klare flertall mot nye linjer i alle aldersgrupper, blant begge kjønn og velgerne til samtlige partier.

Det er lett å forstå. Nordlendingene har sett hva som skjedde med strømprisene sørpå etter at man der fikk nye overføringslinjer ut av landsdelen.

Å koble Nordland til det samme, felles europeiske nettet vil også øke strømprisene i vårt fylke kraftig.

Det er dessuten en myte at det ikke eksporteres strøm fra nord til sør i Norge.

I år har man i Sør-Norge importert mer fra Nord-Norge enn det de selv har eksportert til Europa til sammen, sier strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i Value Insight til NRK Nordland.

Deler av dette går direkte via kablene som alt finnes, deler går sørover via det svenske strømnettet og tilbake inn i Sør-Norge.

Overføringene fra nord til sør er faktisk så store at Midt- og Nord-Norge står for hele 80 prosent av samlet strømeksport fra Norge i år, ifølge tall fra SSB.

Påstanden om at Nordland og Nord-Norge holder strømmen sin for seg selv stemmer altså overhodet ikke.

Det betyr ikke at all utbygging av overføringskapasitet er av det onde.

Som skrevet er kraftoverskuddet i nord lite, så lite at dersom de planlagte industriutbyggingene skal kunne gjennomføres vil også Nordland trenge mer strøm. Noe kan bygges ut lokalt, men noe må utvilsomt også hentes utenfra.

Problemet er ønsket om å framskynde utbyggingen av nettet. Først må energimarkedet bringes i en bedre balanse enn i dag, noe som kan skje gjennom den planlagte utbyggingen av havvind i sør.

Da kan mer vindkraft sendes sørover, og mer vannkraft nordover uten at prisene skyter i været og med nok strøm for begge landsdeler.

Før dette skjer er det et ekstremt tapsprosjekt for både forbrukere og næringsliv i Nordland å bygge flere overføringslinjer.

Det er det et overveldende flertall av nordlendingene har skjønt.