Stå på - hold ut - hold sammen…… - vi skal tilbake til normalen!

….dette er appellen til sjefen for Sivilforsvaret i Norge. Vi i Nordland sivilforsvarsdistrikt bygger vår beredskap rundt dette i samvirke med andre beredskapsaktører, og samfunnet for øvrig.

Du spør kanskje nå, hva er beredskap?
For Sivilforsvaret betyr det å være i beredskap at våre tjenestepliktige er operative, forberedt og til klar til innsats sammen med distriktsstaben.

Sivilforsvarets viktigste oppgave er å beskytte befolkningen uansett hvilke kriser som rammer.

Sivilforsvarets viktigste fokus er nå å bidra til smittebegrensning av Covid-19 viruset og det er en krevende samfunnssituasjon vi er inne i. Noen av våre tjenestepliktige er midlertidig tatt ut fra våre avdelinger for å kunne opprettholde viktige samfunnsoppgaver. Dette er styrt av sentrale pålegg, og disse personene blir satt tilbake når denne krisen er over.

Sivilforsvarsdistriktet er klar til å støtte helsevesenet og kommunene på best mulig måte hvis de har manglende kapasitet, eller ikke klarer å finne gode løsninger selv.

Akkurat nå er Sivilforsvarets uniform ikke veldig synlig i hverdagsbildet i Nordland, men de tjenestepliktige i Sivilforsvaret er likevel sammen med dere hele tiden. De bor i bygdene, i kommunene og i Fylket og gjennom sine ordinære jobber er de til daglig med på å opprettholde samfunnet slik som vi normalt ønsker å ha det, og ikke minst nå under koronakrisen.

Mange bidrar allerede gjennom endrede arbeidsrutiner og er svært tilpasningsdyktig for å kunne gjennomføre sine ordinære jobber. Andre har ikke et arbeid å gå til, men er likevel virkelig med på å synliggjøre dugnadsånden.


Mange lurer kanskje på hvorfor Sivilforsvarets tjenestepliktige ikke er i innsats hele tiden, spesielt akkurat nå når for eksempel helsevesenet trenger mange flere hoder og hender?

Vi som jobber fast i Sivilforsvaret bygger akkurat nå den beredskapen som vi tror bekjempelsen av pandemien vil kreve av oss. Vi lager nye rutiner, gjør tilpasninger, fokuserer på sikkerhet og deler informasjon og situasjonsbilder med vårt befal ute i våre avdelinger. Vi tar ikke ut våre ressurser før samfunnets ressurser for øvrig er brukt opp, dette spesielt fordi det er viktig å opprettholde strukturene i samfunnet under pandemien.

Vi ønsker at de tjenestepliktige er så godt som mulig forberedt til å lede en innsats i en meget spesiell situasjon.

Som alle dere andre følger vi utviklingen nasjonalt og lokalt gjennom media, og vi bygger vår beredskap for den verst tenkelige situasjonen. Dette gjør vi gjennom samvirket med andre beredskapsaktører ved å delta på møter hos Fylkesmannen og redningstjenesten sammen med blant annet helsevesenet, nødetatene, Forsvaret og frivillige organisasjoner. Vi planlegger også styrket beredskap med våre nabodistrikt.

Sivilforsvaret er operativt og klart til innsats selv om vi aldri har prøvd oss på en liknende situasjon tidligere.

I Norge er den generelle dugnadsånden formidabel, og dette hører vi mye om hver eneste dag. Hvis vi kan tillate oss å dra en sammenlikning så er Norges beredskap bygget opp til å fungere helt på samme vis. Sivilforsvaret bidrar til å bygge styrke og utholdenhet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi skal støtter hverandre, være kreative og løsningsorienterte, men også retningsstyrte. Vi skal bidra til bekjempelse, og samtidig ha fokus på ønsket om at samfunnet kan komme hurtigst mulig tilbake til normalsituasjonen.

Så var det begrepet "normalsituasjonen". For samfunnet betyr det åpne butikker, skoler og grenser. Busser, fly og tog som går etter rutetabellene, alt dette som til daglig bare er sånn og som vi forventer skal være til stede for oss i Norge.

I normalsituasjonen tar samfunnet også forgitt at Sivilforsvarets tjenestepliktige stiller opp til innsats når alarmen går, - og slik er det også nå. Vi er beredt!

Samfunnet vårt er ikke i en normaltilstand nå, men værgudene tar for eksempel ikke hensyn til dette og de normale hendelsene tilhørende årstidene vil trolig komme også i år. Det kan komme snøskred, jordskred, vårflommer og branner. De som styrer landet vårt har allerede laget noen barrierer slik at vi om retningslinjene overholdes ikke behøver å benytte verdifulle ressurser på søk og redning, ulykker på sjøen og transport av skadde.

Alle disse tiltakene er iverksatt slik at samfunnet kan oppnå er robusthet og utholdenhet til å kunne håndtere pandemien hvis det verst tenkelig skjer.

Sivilforsvaret har opprettet en forsterket beredskap og er klar til innsats forbundet med pandemien samtidig som vi er klar over at vi også kan bli anmodet om bistand i forhold til de "normale" hendelsene tilknyttet vær og vind og naturkatastrofer.

Sivilforsvaret takker alle tjenestepliktige som nå forbereder seg på en situasjon som vi alle håper aldri inntreffer. Dere er positive, dyktige og en meget viktig samfunnsressurs.

Vi må alle stå sammen, om dog ikke så tett, og så lover jeg at Sivilforsvaret skal bidra til å beskytte befolkningen så godt som mulig når situasjoner krever det.

Nordland sivilforsvardistrikt ønsker alle en riktig god påske og vår under mottoet: stå på - hold ut - hold sammen…… - vi skal tilbake til normalen!