Min fastlege sa:

«E må send de te Bodø,

for å undersøk om alt e rett i ditt hode.

Å de e så greit med det.

Ledsager må du ha med.»


Vi kjørte av gårde, min kone og jeg.

Tidlig en morgen dro vi i vei.

Og møtte fram til oppsatte time.

Så hverken jeg eller kona var helt i svime.


Slike reiser dekkes på billigste måte.

Og penger til meg var intet problem.

Men at kona fikk avslag er meg en gåte.

Et avslag grunnet et innfløkt system?

Ved søknaden lå kvittering fra legen.

Vi hadde møtt opp.

Men hos Pasientreiser der sa de stopp.

Ledsager hadde ingen kvittering for reisen,

og mangler den, går allting «skeisen».

For ledsagers REISE må dokumenteres,

Og kvittering for frammøte diskvalifiseres.


Jeg er nok ikke så frisk som jeg trodde,

For dette vedtak «går over mitt hode».

Men i regelverk kan en lett gå seg vill.

Og kvitteringer er nok det som må til.

Jeg vet ikke om jeg skal le, eller gråte,

Men avslag til ledsager er meg en gåte!