Koronapandemien har rammet mange sektorer, et sted vi ser konsekvensene veldig tydelig er i helsesektoren hvor helsekøene har økt under krisen og dermed ført til at flere av oss må vente til vi får hjelp. Derfor er en av våre viktigste oppgaver fremover å redusere helsekøene, da er det forkastelig at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og flere på venstresiden vil skrote ordningen som har reddet liv, nemlig fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg sikrer at alle får behandling, Staten tar regningen slik at du slipper, alle skal ha tilgang på rask behandling uavhengig av størrelsen på lommeboken din. Derfor er det viktigste for oss i Høyre du og dine får hjelp når du trenger det, uansett om det er statlig eller privat sektor som tilbyr hjelp. Gledelige tall viser at stadig flere velger fritt behandlingsvalg, 60 000 siden ordningen ble innført i 2015. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at bruken økte med 20 % fra 2020 til 2021.

Høyre vil skape pasientenes helsetjeneste hvor vi setter pasientene foran systemet. For deg betyr det bedre oppfølging, større valgfrihet, mer informasjon og rask behandling. Og ikke minst vil vi styrke medvirkningen i egen behandling. Behovene for behandling er ulik, derfor vil vi ha mer valgfrihet i helsetjenesten for å sikre ulike tilbud tilpasset ditt behov dersom sykdom skulle ramme. Målet er at du skal raskt tilbake til livet og hverdagen.

Mange vet ikke at de kan få behandling et annet sted og redusere ventetiden betraktelig. Derfor er det viktig å sette fritt behandlingsvalg på dagsorden å gjøre ordningen kjent for pasienter og leger. Derfor vil vi utvide ordningen og sette dem som standard, Slik at flere får informasjon om sin rett og sikre flere behandlingsformer inn i ordningen.

Fra 1. mai i år utvides fritt behandlingsvalg slik at flere ideelle og private aktører kan søke Helfo om godkjenning for å levere disse tjenestene, mot betaling fra staten. For deg betyr det større frihet til å velge den behandlingen som er best for deg, uavhengig av størrelsen på lommeboken din. Fritt behandlingsvalg er et viktig supplement til den offentlige helsetjenesten. Høyre er partiet som tror på deg og at pasientens helsetjeneste blir best når pasienten selv kan velge det tilbudet som passer deres situasjon.

For dersom du har behov for en kneoperasjon ville nok de fleste ha svart at de ønsket den gjennomført så raskt som mulig. Da er logoen og navnet på behandlingsstedet ikke så viktig så lenge pasienten sikres en god, rask behandling og blir frisk på statens regning.

For mange sykdommer finnes det ingen standardløsning. Rus og psykiske lidelser er ofte blant disse. Ofte er behandlingstilbudet tilpasset stedet du får behandling. Da er muligheten for valg av behandlingssted avgjørende for om behandlingen vil virke for den enkelte. Høyre vil at disse pasientene også skal kunne velge det tilbudet som passer for akkurat dem, og derfor er det viktig at vi utvider ordningen slik at flere har den valgmuligheten de fortjener.

Partiene på venstresiden går til valg på å skrote fritt behandlingsvalg. En ordning som har reddet liv, redusert ventetidene og gjort at flere har fått livene tilbake raskere. Dersom fritt behandlingsvalg avvikles er det kun de som har råd som får muligheten til å velge selv, i tillegg kan skroting av ordningen føre til lengre behandlingskøer hos det offentlige.

Høyre vil utvide ordningen med fritt behandlingsvalg. Slik at vi tar i bruk den ledige kapasiteten, får ned ventetidene, og gir deg som pasient mer makt og mer valgfrihet over din egen hverdag.