Det er en del av vår felles hverdag å se at noen trenger gode helsetilbud. Heldigvis er vi alle en del av vårt helsetilbud både fysisk og psykisk. Det er det vi forventer når vi en dag trenger tjenester som ivaretar oss når sykdom og ulykker rammer.
Vi er kommet langt når vi ser et samfunn som ivaretar fra fødsel til grav.
Men det er mangt som inntreffer i våre liv. Det er godt at politikere og helsebringende vedtak ser at utdanningen av profesjoner gjør at vi kan ivareta befolkningen.
Det har vært et spekter av protester innen helsesektoren både i pasientsikkerhet og hvordan vi rekrutterer unge mennesker i yrkene.
Håper at debattene fortsetter og at vi ser mange unge utdanner seg innen feltet.