Leder i HK Ung, Henrik Drivenes påstår i et innlegg i AN, at undertegnede og Bodø Høyre aktivt henter penger fra utenlandske milliardærer – hmm?

HK Ung er ungdomsvirksomheten til Handel og Kontor i Norge. Henrik Drivenes ser ut til å være ganske aktiv i Ap og skriver under innlegget som leder i HK Ung. På nettsiden til HK Ung fremgår det at: «ungdomsrådet er et rådgivende organ på saker som berører unge medlemmer i forbundet.» og at: «Vi arbeider for at medlemmene våre skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår.»

Vi kan slå fast at innlegget som forsøker å sverte Høyre og Bodø Høyre ikke har noe med oppdraget til HK Ung å gjøre. Henrik Drivenes personlig kan gjerne mene dette, men det hadde vært interessant å få svar på om dette er HK Ungs offisielle syn og hva denne saken har med HK Ungs oppdrag å gjøre?

Dette fremstår derfor som aktivt misbruk av et verv i en fagforening til partipolitisk spill.

Så til saken om økonomisk støtte:

Mens Arbeiderpartiet får titalls av millioner i støtte fra LO er Høyre og Bodø Høyre avhengig av støtte fra svært mange bedrifter samt privatpersoner for å drive valgkamp på samme vilkår. Drivenes må gjerne mene at Høyre har rike onkler, men Ap har til gjengjeld en søkkrik tante i LO som øser ut penger til Ap spesielt og noe til SV, Sp og muligens Rødt. Dette gjenspeiler neppe det vanlige medlem i LO sine ønsker. Noen ville kanskje si at det grenser til politisk korrupsjon når LO-lederen til gjengjeld for støtten blir leder av Aps valgkomité.

Bodø Høyre holder seg strengt til reglene om offentliggjøring av økonomiske bidrag. Derfor har vi aktivt hatt full åpenhet om de økonomiske bidragene vi har fått iht. disse reglene.

I Bodø har vi fått historisk høy støtte - i hovedsak fra svært mange små og mellomstore bedrifter. Dette er et uttrykk for ønske om skifte av politisk ledelse i Bodø og en reksjon på næringsfiendtlig retorikk fra regjeringspartiene. I tillegg har vi fått støtte fra 5 større bidragsytere hvorav Tord Kolstads selskap er en. Alle bidrag meldes inn iht offentlige regler og så lenge det er full åpenhet om dette synes vi dette er greit.

Tord Kolstads selskap Forretningspartner AS i Bodø har støttet Bodø Høyre ved flere valg. Det er vi veldig glad for. Når avtalen om støtte ble inngått i fjor så var det ikke kjent at Tord Kolstad skulle flytte til Sveits. Vi skulle helst sett at Tord Kolstad fortsatt var Bodøværing.

Til orientering kan det nevnes at Bodø Ap har også mottatt økonomisk støtte fra samme selskap tidligere og kanskje de har fått det ved dette valget også? I så fall får vi håpe Bodø Ap ikke glemmer å rapportere inn støtten fra Tord Kolstads selskap denne gang, slik de gjorde i valgkampen 2019.