Paro vil ha en tiltaksplan inn i kommunen: - Så lenge "homo" er et skjellsord er det behov for en slik plan