Gå til sidens hovedinnhold

– Parkeringsavgift påvirker aktivitet og attraktivitet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fauske kommune har i sitt budsjettvedtak i desember 2020 vedtatt kommunens betalingsregulativ for 2021 som bl.a. innfører parkeringsavgift på parkeringsplasser ved utfartssteder i Valnesfjord og i Sulitjelma.

Jeg er blant de heldige i samfunnet som kan bruke utfartsstedene bl.a. i Fauske til friluftsliv og idrett. Jeg har merket meg en meget positiv utvikling gjennom de siste årene – mer aktivitet, flere besøkende, større arrangement – og derved mer behov for parkering og annen tilrettelegging. Dette skjer ikke tilfeldig. I mange år har Fauske profilert folkehelse, og fra år 2011 har Fauske kommune hatt folkehelse som hovedfokus i kommuneplanen. Kommuneplanen er kommunens samfunnskontrakt, og satsingen på folkehelse har gitt gode resultater!

Sulitjelma er blitt en merkevare innen friluftsbasert reiseliv og idrett. I slutten av januar arrangeres Marcialonga Arctic Skirace i Sulitjelma. Marcialonga er ett av verdens største og mest profilerte masseidrettsarrangement. Vi opplever at norgeseliten legger treningssamlinger til Sulitjelma, og at merkevaren Kobberløpet har hatt en meget sterk vekst. Igjen – dette skjer ikke tilfeldig. Denne merkevareutviklingen er resultat av satsing og mange års hardt arbeid. Jeg tenker ikke minst på den utviklingen som bedriften Fjellfarer har skapt – og skaper – på Jakobsbakken.

På den andre siden av Fauske kommune er miljøet i Valnesfjord – med Valnesfjord Helsesportsenter – en veletablert merkevare innen friluftsbasert habilitering og rehabilitering. Ved Bringsli er det tatt initiativ til utvikling av et meget spennende alpinanlegg opp mot Kvalhornet. Legg til at Sulitjelma og Valnesfjord byr på fantastiske muligheter for alle som liker friluftsliv, trening, fiske, bærplukking, opplevelser i marka – kort sagt; Folkehelse!

Jeg har stor respekt for at Fauske kommune er inne i en økonomisk vanskelig situasjon. I likhet med andre kommuner i Nordland, har også Fauske kommune en stor utfordring i nedgang i yrkesaktiv befolkning og en økende andel eldre. I en slik situasjon er det et avgjørende trekk å utvikle og videreutvikle satsing på folkehelse og merkevarer som bygger opp under folkehelsesatsing. Dette er ikke kostnader – dette er investering i framtidige inntekter og kostnadsreduksjoner for bl.a. kommunen.

Parkeringsavgift er et kostnadselement som påvirker attraktivitet og aktivitet.

En timesats på kr 45 og en dagspris på kr 150 for parkering på et utfartsområde, vil klart redusere disse områdenes attraktivitet, og derved være et bidrag til å redusere dagsturaktiviteten i området. Dagsturaktivitet er viktig i forhold til helgebesøk, treningssamlinger og arrangementer. Innkreving og kontroll av en timebetaling vil kreve ekstra innsats av parkeringsvakter i området. Til sammenligning koster et dagskort 50 kr i helgene i skisesongen (lørdag og søndag fra kl. 09-15) for parkering på meget populære utfartssteder i Trondheim (Granåsen mv.) med World-cup-standard på løyper og anlegg. På hverdager og utenom skisesongen er det fri parkering på disse stedene. Hvorfor skal slike tilbud – og av meget lavere standard – være tre ganger så dyrt i Fauske – alle dager og hele døgnet?

Et årskort på kr 1300 kan aksepteres av hytteeiere og andre «faste brukere» av områdene – dersom dette gir en økt kapasitet og kvalitet på parkeringstilbudet. Bruken av årskort kan imidlertid oppleves som dyrt, og være problematisk i store utfartshelger med full parkering. Dersom man har betalt kommunen for en tjeneste, har man et selvsagt – og juridisk – krav på at kommunen leverer en tjeneste hele året og som står i et forhold til betalingen.

Det foreligger i kommunens budsjettvedtak ingen signaler om hvordan de inntjente midlene skal disponeres. Det har vært møter med Fauske kommune om parkeringssituasjonen ved utfartsstedene, men vedtaket om parkeringsavgift er gjort uten at kommunen har ført dialog med viktige brukere som nærmiljøutvalg, foretak, idrettslag, hytteforeninger og andre brukerinteresser. Dette er dårlig forvaltningsskikk og vil erfaringsmessig i tillegg kun skape unødige konflikter og svekket omdømme.

Fauske kommune har gjennom en årrekke utviklet en sterk merkevare i forhold til friluftsbasert reiseliv. En innføring av en parkeringsavgift uten at dette er gjort i forståelse med viktige brukerinteresser, vil være en feil bruk av økonomiske virkemidler som i verste fall kan påføre viktige aktører og Fauske kommune både et kortsiktig og et langsiktig økonomisk tap gjennom lavere aktivitet og redusert folkehelse.

Kommentarer til denne saken