Gå til sidens hovedinnhold

Nytt parkeringsanlegg må legges til Rådhusparken!

Artikkelen er over 5 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ingen hemmelighet at det organiserte næringslivet (BNF, BRUS og Bodø Gårdeierforening) har støttet Bodø kommune i realiseringen Rådhusparken parkeringsanlegg. Vi støttet bystyrevedtaket om dette den 27. mars 2014.

Ifølge kommuneplanens arealdel er bykjernens rolle definert som et regionalt senter for handel, service og kultur. For at disse næringene skal være levedyktige er forutsigbare og tilgjengelige parkeringsforhold avgjørende. I et konkurransehensyn er nummer en å vite at det er parkering – både på City Nord og i bykjernen. Derfor er det ei heller uvesentlig hvor et parkeringsanlegg plasseres i forhold til behovet.

LES OGSÅ: Slik vil de løse parkeringsproblemet

Et anlegg i Rådhusparken ligger vesentlig nærmere der handelen skjer. I mars 2014; i nøyaktig samme bystyre, vedtar Bystyret at City Nord får bygge ut. Næringslivet i bykjernen kunne da trøste seg med at det tross alt skulle realiseres et parkeringsanlegg nært handel og service.

Kvartal 99 er 7 minutter i gangavstand unna Glasshuset, og kommunen vil med et anlegg her, sannsynligvis legge til rette for vekst i arbeidsreisende til bykjernen. Stikk i strid med kollektivmålet.

Velges Rådhusparken som anlegg er det svært sannsynlig at man treffer en større målgruppe og anlegget blir brukt av alle som har behov for å besøke bykjernen. Her vil det være 1–2 minutter å gå til Glasshuset. Dette er i et forretningsperspektiv en bedre investering.

Prosessen med Rådhusparken har allerede kostet kommunen 3–4 millioner i utredninger. Nå legges det opp til at man skal gjøre samme øvelse en gang til med like mye penger og ressurser. På et anlegg vi mener ikke vil være økonomisk bærekraftig, og vil treffe feil målgruppe. Tid og ressurser Byplan kunne brukt på for eksempel Nyby-nyflyplass.

I år 2000 var det 24.000 biler som daglig passerte rundkjøringen i Sjøgata. 12.000 kom over Leira og 12.000 kom ned Riksveg 80. Tilsvarende i Hålogalandsgata 5-6.000 og Olav Vs gate 10.800. Dette er kommunens egne tellinger.

Tall fra Statens vegvesen viser dessuten at det totalt sett er oppgang i og rundt Bodø sentrum. Altså kommer det flest bilister ned mot Sjøgata som helt naturlig kan benytte den nyoppussede Bankgata som en naturlig innfart til et parkeringsanlegg i Rådhusparken.

Dette vil også avlaste Sjøgata som har en historikk med høy ulykkestetthet og til og med påkjørsel med døden som følge. Det er også naturlig at kjøretøy som kommer nedover Hålogalandsgata naturlig trekker ned Bankgata og inn i anlegget.

Valget om Rådhusparken handler aller først om at man har dårlig tid. Og at dette er en prosess som er godt i gang.

I 2009 skulle kommunen realisere kvartal 99, men stoppet opp fordi det heller skulle bygges anlegg øst og vest for Glasshusgarasjene. Som kjent har også disse strandet og man landet på Rådhusparken i 2014. Med støtte fra næringslivet. Allerede i 2014 hadde bykjernen tapt 5 år for å skape forutsigbare parkeringsforhold for sine gjester og kunder.

Vi minner om at kommunen i samme tidsrom regulerer om og tar bort flere hundre parkeringsplasser, og flere planlegges tatt bort. Så kommer alle nybygg, inkludert kommunens eget Rådhus med sine behov.

Det er sannsynlig at besøkende til det nye Rådhuset også vil ha behov for parkering. Stormen alene er definert til å trenge 292 plasser.

Til sammen er det altså snakk om at det er behov for at minimum 626 plasser som skal realiseres. Disse tallene er reelle og er lagt frem av Byplankontoret i august 2015.

Kommunen har også pålagt seg selv gjennom kommuneplanens arealdel å realisere 234 sykkelparkeringsplasser i tilknytning til det nye Rådhuset. Disse var tenkt realisert under bakken i et parkeringsanlegg, men disse må nå plasseres oppå bakken og rett utenfor Rådhuset.

Å drive en forutsigbar politikk er å gi næringslivet de rammevilkårene som trengs for at de skal kunne planlegge sine investeringer. En forutsigbar politikk vil også gi et livskraftig sentrum. Over tid er det sannsynlig at også kvartal 99 må realiseres. Det anlegget som er ferdig utviklet og prosjektert må realiseres først. Dette er tross alt ønsket av næringslivet og kommunens administrasjon.

Mariann Meby, direktør Bodø Næringsforum

Erik Tostrup, styreleder Bodø Gårdeierforening

Odd Emil Ingebrigtsen, direktør BRUS AS

Kommentarer til denne saken