Snudde etter klagestorm – nå er minsteavgiften fjernet