– Hvis smittevern blir viktigere enn det faglige innholdet i barnehagene, kan det gå ut over de mest sårbare.

Det skriver forskning.no basert på de foreløpige resultatene av barnehageundersøkelsen i Nordland og nordre Trøndelag i regi av Nord universitet.

217 svar

Formålet med undersøkelsen er å få svar på hvordan covid-19 har påvirket barnehagehverdagen i Nordland. 217 pedagogiske ledere, styrere, barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter har svart på undersøkelsen, og førstelektor Kristin Anne Østrem Fløtten mener det har gitt forskerne et godt bilde av hva som har skjedd i barnehagene så langt under pandemien.

– Svarene har ikke minst gitt oss ved barnehagelærerutdanninga på Fakultet for lærerutdanning kunst og kulturfag, en lærdom om at utdanninga må gi større plass til kunnskap om kriseledelse, endringsvilje og barnehagefaglig håndtering av kriser som også går over tid, sier Fløtten.

Svarene i undersøkelsen viser at smittevern i stor grad har påvirket følgende punkter:

  • Foreldresamarbeid i det daglige
  • Barns medvirkning i barnehagehverdagen
  • Oppfølging av barn i sårbare livssituasjoner
  • Relasjonene mellom barna og mellom barna og de voksne

Ifølge forskning.no mener flere barnehageansatte at den største forskjellen fra en normalsituasjon er barnas mulighet til å medvirke i hverdagen.

– Nå er alt voksenstyrt igjen, og det gjør mange av våre barn frustrerte til tider, forteller en ansatt i undersøkelsen.

Mer ro – mindre konflikt

Andre beskriver det som vanskelig å gi barna nærhet når man samtidig skal ivareta smittevern.

I undersøkelsen går det også fram at flere av barna ikke var innforstått med at det plutselig ikke var lov til å gi klemmer i barnehagen.

Som følge av at barna har vært samlet i mindre grupper en til vanlig, har de i år hatt mer ro rundt seg og også opplevd mindre konflikter enn tidligere.

– Vi ser at våre funn hittil er sammenlignbare med funn nasjonalt og internasjonalt. Det gjenstår nå intervju med et sekstitalls personer, der vi ønsker å gå i dybden på de svarene som til nå er analysert, og få ytterligere rede på barnehagehverdagen nå, sier Fløtten.

Den fullstendige og ferdige undersøkelsen vil være klar til sommeren 2021.