Krisen som er i ferd med å ramme norske sykehus er på mange måter en varslet krise, men det gjør den ikke lettere. Snarere tvert om.

Smittetrykket øker kraftig og intensivavdelingene fylles igjen opp. Ekstra ille er det i Nord-Norge der blant annet Nordlandssykehuset har varslet at de må utsette andre former for behandling, slik de gjorde ved begynnelsen av pandemien.

Det til tross for at situasjonen egentlig er en helt annen. De fleste som nå blir smittet får nemlig milde symptomer, og trenger kortere tid på sykehus før de kan skrives ut igjen. Slik sett er trusselen mot enkeltindividers liv og helse klart mindre nå enn tidligere.

Problemet er at antall smittede er det høyeste noensinne, noe som fører til økt press på helsevesenet.

Det var egentlig også den store bekymringen ved pandemiens innledning; ikke at svært mange skulle dø av viruset, men at helsevesenet skulle bryte sammen under presset fra et høyt antall pasienter, slik at hver enkelt pasient ikke kunne få god nok behandling.

Det er et åpenbart paradoks at vi 20 måneder senere synes å være tilbake der vi startet.

Det virker faktisk som om vi har stått på stedet hvil når det gjelder helsevesenets robusthet Til tross for drastiske nedstengninger, en enorm samfunnsinnsats og et rekordhøyt antall vaksinerte.

Det viser at dette handler om mer enn covid-19. Pandemien har egentlig bare avslørt mer dypereliggende svakheter ved vårt helsevesen og måten ressursene brukes på.

Leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen sier til Nordlys at vi «har og har hatt en skjør kapasitet i helsetjenesten i flere år før pandemien. Vi har effektivisert og kjørt med 100 prosent drift».

Larsen har et godt poeng, ikke minst når det gjelder antall intensivplasser. Det handler både om fasiliteter og om personell, og det bør fungere som et alvorlig faresignal når Norge har rundt 700 utdannede intensivsykepleiere pr. nå som ikke er i jobb som intensivsykepleiere.

Nå bygger man ikke intensivkapasitet over natta, men det synes heller ikke å ha skjedd mye langsiktig arbeid her på de 20 månedene som er gått siden behovet eksploderte.

Sykepleierne fikk mye skryt, men et dårlig lønnsoppgjør. Det kan synes som om myndighetene har satset på at krisa skulle gå over raskt, og så ble alt som før igjen.

Det skjedde ikke, og selv om pandemien etter hvert vil ta slutt står vi også foran en eldrebølge og faren for nye pandemier.

Vi trenger derfor handling nå for å gjøre helsevesenet mer robust, og et godt sted å starte er å få de 700 intensivsykepleierne som nå er uutnyttet inn på avdelingene.

Selv om det antakelig vil koste litt mer penger og litt høyere lønn.