De første første er nå vaksinert mot Covid 19 og vi håper at vi går mot bedre tider.

I AN 12. januar stiller Ingar Adolf Eilertsen spørsmål om det har vært behov for så strenge tiltak for å bekjempe Covid 19 pandemien. Han viser blant annet til at antall influensa dødsfall under pandemien er redusert mer enn antall dødsfall forårsaket av Covid. Kjetil Småge har flere ganger gitt tydelig uttrykk for krisen som er oppstått i serveringsbransjen og etterlyser nyanserte tiltak slik at restriksjonene blir mindre strenge i områder som er mindre rammet av pandemien.

Tiltakene har vært drastiske og må evalueres i ettertid. De sosiale konsekvensene og konsekvensene for næringslivet og økonomien vil være en viktig del av evalueringen. Eilertsen sin undring og Småge sin frustrasjon er to sider av samme sak. Eilertsen har jo selvfølgelig helt rett at i Norge er antall dødsfall gått ned fordi influensa og covid smitter på samme måte. Tiltak mot Covid har også viste seg å være vellykket i å forebygge influensa. Men dette argumentet må trekkes videre. Norge har håndtert Covid på en måte som jeg antar har resultert i adskillig færre smittetilfelle og dermed dødsfall per hode enn i andre land. I Storbritannia har en stor del befolkningen liten tillit til myndighetene. Dette har ikke bidratt til ensartet positiv respons til smittetiltak - noe som ble forverret når myndighetene har vært ubesluttsom, sendrektig og utydelig. Det er selvfølgelig vanskelig å sammenligne to land med vidt forskjellige bosettingsmønster og kultur, men i Storbritannia regner de med at det har vært 70.000 flere dødsfall i 2020 enn i et normalt år. Grovt regnet forholdsmessig ville samme smitterate i Norge gitt mellom 6 og 7.000 flere dødsfall enn normalt og ca ti ganger høyere enn det vi har erfart hittil under pandemien. Jeg tror det er rimelig å anta at strenge smittebegrensende tiltak har bidratt sterkt til dette resultatet.

Jeg tror at regjeringen og øvrige myndigheter har håndterte pandemien beslutsomt og resolutt i ukjent og skiftende farvann. Ting kunne helt sikkert blitt gjort bedre, og når man har gjennomført en grundig evaluering av tiltakene blir vi bedre rustet neste gang. Jeg håper at Småge og hans kollegaer og ansatte som produserer fantastiske tjenester for oss blir tilgodesett i økonomiske tiltakspakker slik at de kan fortsette med det etterpå. Jeg vet også at videosamtaler er ikke en veldig god erstatning for å opprettholde sosiale og familie båndene til gamle syke folk på sykehjem. Jeg mener allikevel at de positive resultatene som man ser i Norge overveier de negative.

2021 er håpets år. Jeg håper at vaksinen blir rullet ut raskt. Jeg håper at nok folk lar seg vaksinere. Jeg håper at vi kan igjen besøke folk på sykehjem. Jeg håper at vi kan gi gode venner en klem. Jeg håper at bredde idrett kan blomstre igjen. Jeg håper at vi kan fylle Aspmyra for å gi Glimt den æren de fortjener. Jeg håper at vi kan invitere folk til bryllup og 60 års fest. Jeg håper at vi kan gå på kino, konsert og teater sammen med mange. Jeg håper at vi kan ta oss en øl med mange gode venner på Hundholmen. Litt sent – men godt nytt håp-år til alle.

Nick Williams

Bodø