Gå til sidens hovedinnhold

På vei mot fattigkassen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I TV 2 på nett kunne vi lese at Arbeiderpartiets nestleder Skjæran kom utsagnet at høyrepolitikk vil bane vei til fattigkassen. Når man kommer med slike utsagn, må man komme med dokumentasjon på dette. Dersom kan skal få folk bort ifra fattigdom, er man nødt til å skaffe private arbeidsplasser, og ikke pålegge disse bedrifter nye avgifter.

Under koronakrisen bad maritim næring om økonomiskstøtte, og denne støtten har SV planer om å ta bort dersom de kommer i regjering med Arbeiderpartiet, og mange i maritimnæring går en uviss framtid i møte. I tillegg vil SV stengeoljekranen snarest, og hvor har Arbeiderpartiet tenkt at disse folkeneskal jobbe. Dersom Arbeiderpartiet trenger støtte ifra Miljøpartiet De Grønne(MDG) er det viktig å vite om MDG sin økonomiske politikk.

Da vi hadde koronakrisen, og bad maritime - og flynæringen om økonomisk støtte, stemte MDG imot å gi dem støtte. Men etter noen uker kunne vi høre at MDG kom med tiltakspakkefor insektene, og det viser at MDG ikke vil støtte bedrifter som distrikt-Norge er avhengig av.

Under partiutspørring til NRK ved kommunevalget 2019, deltok Bastholm ifra MDG. Der ble det opplyst at MDG vil redusere arbeidstida med 25 % , og programleder spurte om lønningen også skulle reduseres. Dersom man tjener 320.000 kroner i dag, vil det med MDG sitt forslag si en nedgang på 81.000 kroner. Med slike forslag ifra MDG vil det være vanskelig å få økonomi til gode velferdstiltak, og dette vil til sist gå utover vanlig folk. Dersom man skal bekjempe fattigdommen, er en av de viktigste oppgaver å skaffe arbeidsplasser i privat sektor, og la dissebedrifter slippe nye avgifter. Dagens regjering har gitt avgiftslettelse til bedrifter, og ønsker å videreføre dette etter valget.

Kommentarer til denne saken