Hva er en by? Ordet har samme opprinnelse som ordet bygd; steder der flere hus er samlet. Forskjellen handler i stor grad om størrelse - og i vår moderne tid om det litt diffuse begrepet "urbanitet".

Urbanitet er en subjektiv opplevelse, og vil oppfattes ulikt, men grovt sett bygger graden av urbanitet på tre elementer: tett bebyggelse, tett befolkning og aktiv utnyttelse av arealet.

At folk bor tett sammen i hus som står nær hverandre skaper altså ikke urbanitet i seg selv. Det kreves også i stor grad en aktiv bruk av rommet mellom husene.

Dette byrommet består av en rekke større og mindre rom. Fra gatestubber og smug til store, åpne plasser. Det er de som gir byen luft, som lar den og dens innbyggere puste.

Les også

Sentrumsforslaget har satt full fyr på debatten: – Vanvittig tullete miljøfjolleri!

I Bodø sentrum er den største av disse lungene rommet rundt småbåhavna. Uten sammenligning ellers fyller det mye av samme funksjon som Battery park New York, den åpne plassen på spissen av Manhattan.

Et sted der du kan vende ryggen til høyhusenes dominans, kose deg mellom trærne og stirre ut over havet.

Nå griper Bodø endelig fatt i de enorme utviklingsmulighetene som ligger i området rundt moloen, ikke minst etter at Stormen ble plassert i området.

Bodø Kulturhavn er tittelen på prosjektet. Det vil kunne knytte kulturhus, bibliotek, uteliv, handelsvirksomhet og friluftsliv sammen til en integrert enhet; en mer kultivert utgave av Oslos Aker Brygge.

Dette krever noen grep som ikke vil være like populært blant alle. Som det å gjøre området bilfritt.

Det er over ti år siden jeg selv tok til orde for at Moloveien mellom Radisson-hotellet og Molorota burde bli bilfri. Delvis bruk av Konrad Klaussens vei og Moloveien ned fra Prinsens gate vil kunne ivareta hovedbehovet for frakt av varer til blant annet småbåthavna.

I tillegg vil området bortenfor raskt fylles av boliger. Et samarbeid mellom kommunen og utbyggerne kan på sikt både forsyne både beboerne der og brukerne av moloen med underjordisk parkering nær den nye kulturhavna.

Et annet problem som må løses er forholdet til brukerne av havna slik den er i dag.

For en kulturhavn som bare er en havn i navnet mister til slutt også kulturen, i betydning sin tilknytning til byens historie og hverdagsliv.

Fiskarlaget har alt ytret seg negativt om planene, og noen båtplasser helt innerst i molokroken vil bli fjernet. Her må prosjekt få til en god dialog, med både fiskere og småbåteiere.

Her må man være villig til å kompromisse litt i jakten på praktiske løsninger alle kan leve med. En levende, pulserende havn med salg av sjømat bør også være i fiskernes interesse. Samt gi en god mulighet til å koble båtliv og landliv med utgangspunkt i samme sted.

Det jeg personlig liker minst med planene slik de er presentert er ideeen om en gangbro mellom Strandkaia og moloen. Det bryter med tanken om å gjøre dette til et område man vandrer gjennom og bruker tid i.

Ideen minner litt om debatten i Oslo rundt den populære gangbroa mellom Sørenga og Sukkerbiten, som bystyret nå sier nei til å gjøre permanent. Fordi det blir svært dyrt og bare kutter gangtiden litt. Det samme kan sies om denne gangbroa.

Bodø Kulturhavn bør i stedet se på måter å knytte seg til Burøya på. For eksempel gjennom en sjalupp som kan frakte turister om sommeren.

Ytterst på Burøya ligger nemlig en unik samling av bygninger som historisk sett har definert kysten; fyret, fortet og handelsstedet.

Dette er i dag pinlig dårlig uutnyttet i reiselivsøyemed., delvis på grunn av ulike eierforhold. Lykkes man med å løse det og utvikle stedet kan båtturen fra Kulturhavna til Burøya bli Bodøs nye turistattraksjon.

Byutvikling handler i stor grad om å balansere mange og ulike hensyn mot hverandre. Det er ikke alltid like lett, men de som lykkes skaper attraktive byer som tiltrekker seg mennesker.

Det som har skjedd på Sørenga I Oslo de siste årene er et glitrende eksempel. Å byvandre der en sommerdag er en nytelse.

Det vil det også bli å vandre i Bodø Kulturhavn om noen år. I den urbane storbyen Bodø..