«Belastningen på barn og unge ble for stor. Det er ikke et enkelt svar på hvordan vi kunne unngått det, men det er en viktig lærdom for framtiden», innrømmer tidligere helseminister Bent Høie i et intervju nylig. La oss virkelig håpe at det med lærdommen stemmer.

Vi har nesten glemt det. Eller kanskje heller fortrengt det; de to årene med nedstengninger, håndsprit, munnbind, metermål, skjenkestopp, stengte grenser og eldre som måtte dø alene. Og isolasjon, ensomhet og depresjon. Utover denne våren har de fleste levd så god som normalt, det er knapt et munnbind å se, selv i tette folkemengder. Ettervirkningene etter to år med pandemi sliter deler av samfunnet fortsatt med, bare se på enkelte flyplasser, men i det store og hele: Pandemien er vi ferdig med. Trodde vi.

For her om dagen kom de så velkjente fjesene fra de daglige pressekonferansene igjen på banen. De vi trodde og håpet vi var kvitt. Ikke bokstavelig talt selvfølgelig, men som budbringere av de dårlige nyhetene. Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet sier at smitten øker og at Norge er på vei inn i en ny smittebølge. Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet advarer om at en ny mutasjon av omikron, som er 36 ganger mer smittsom enn den som er i Norge nå, kan bli dominerende i løpet av tre måneder. Smitten stiger i flere land, og det er ikke lenge siden Shanghai åpnet opp igjen etter nok en hard nedstengning. Og vi blir påminnet om alle ukene og månedene med unntakstilstand, og tenker: Nei, ikke én vinter til. Det orker vi ikke.

Nå er situasjonen en helt annen enn da pandemien skyllet inn over landet vinteren 2020. Store deler av befolkningen er vaksinert, mange med tre doser. Og selv om noen fortsatt blir alvorlig syke hvis de smittes er sykdomsforløpet hos de fleste som en influensa. Langtidseffekten hos de koronasyke vet vi lite om. Og vi får håpe at myndighetene virkelig tar lærdommen fra de to siste årene med seg, slik Høie mener. Koronarapporten som ble lagt fram for en måned siden konkluderer med at myndighetene samlet sett håndterte pandemien godt. Men har de virkelig lært? Er det nok smittevernutstyr på norske sykehus, eller blir det nesten katastrofe som i mars 2020? Er kapasiteten på intensivavdelingene bedre? Stoler helseforetakene fortsatt kun på de «lange» forsyningslinjene, altså at det bare er å bestille fra utlandet hvis det blir manko på medisiner eller munnbind?

Nylig oppnevnte regjeringen nok et utvalg som skal vurdere myndighetenes håndtering av covid-pandemien. Utvalget skal fremme forslag til tiltak for å få en bedre beredskap og krisehåndtering i framtiden. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2023. Vel og bra det, og det er ikke er én dag for tidlig. Heller mange år for sent.