Etter en langvarig etterforskning har Nordland politidistrikt besluttet å ta ut tiltale mot øyelege Jens Kratholm. Tiltalen gjelder bedrageri mot flere tusen pasienter.

Det melder politiet i Nordland i en pressemelding.

I oktober 2017 anmeldte Helse nord RHF øyelegen for mistanke om bedrageri av en rekke pasienter over en femårsperiode. I ettertid ble siktelsen utvidet til å omhandle alle pasienter Kratholm har behandlet. Tiltalen omfatter ca. 32.000 enkeltstående bedragerier og har et omfang på ca. 12 millioner kroner, skriver politiet.